Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Eesti Lasteaednike Liit

Eesti Lasteaednike Liit alustas oma tegevust kutseliiduna 9.aprillil 1991.a.
Esmalt astusid liitu Lõuna-Eesti lasteaednikud, siit ka esialgne nimetus – Lõuna-Eesti Lasteaednike Liit. Moodustati liidu juhatus, iga maakond tegi oma algkogu ja juhatuse. Liidu liikmeid oli peaaegu 300, liikmemaks oli 1% palgast. Liitu kuulusid Tartu linna ja Tartu, Põlva, Võru, Jõgeva, Pärnu ning Valga maakonna lasteaednikud.

Lasteaednike Liidu esinaine võlus isiksusena

Lasteaednike Liidu esinaine Silvija Mõttus võlus oma karismaatilise isiksusega, olles rõõmus, fantaasiarikas, teotahteline, väsimatu innuga eestvedaja. Tänu tema uskumatule energiatulvale, mis lennult inimesi kaasa haaras, suudeti koostada üks dokument teise järel, kord pöördudes ettepanekutega Haridusministeeriumi, kord Vabariigi Valitsuse, seejärel Riigikogu kultuurikomisjoni poole.
1992.a. tehti Haridusministeeriumile ettepanek nimetada lasteaiakasvatajad ümber lasteaiaõpetajateks, esitati erialase kõrghariduse soovitus lasteaia juhatajatele ja sooviti nõunike ametikoha säilitamist.

1993.a. pöörduti taas Haridusministeeriumi poole ettepanekuga nimetada lasteaiakasvataja lasteaiaõpetajaks, lisaks sooviti alustada lasteaedade finantseerimist riigi eelarvest ning korraldada kõigile 5-7.a. lastele kooliks ettevalmistamine koolieelses lasteasutuses. <
1994.a. esitati Riigikogu kultuurikomisjonile ettepanek koolieelsete lasteasutuste seaduse muutmise kohta, et kehtestada järelvalve kord lasteaedades ja vähendada laste arvu rühmas.

1995.a.liitusid Eesti Lasteaednike Liiduga (LELAL-iga) ka Ida-Viru maakonna lasteaednikud.
1996.a. astusid liitu Tallinna, Harju- ja Saaremaa lasteaednikud. Seejärel otsustati kutseliit ümber nimetada Eesti Lasteaednike Liiduks (ELAL). Samal aastal ühines ELAL Eesti Õpetajate Liiduga.

1997.a.saadeti Haridusministeeriumile arvamus hariduskontseptsiooni kohta.
1998.a. kohtuti Haridusministeeriumi peaspetsialisti Ene Ritsoga, seejärel haridus- ministri Mait Klaasseniga.
1998.a. ühinesid ELAL-ga Läänemaa lasteaednikud.
Pidevalt on arutluse all olnud palgaküsimused, täiendkoolitus, raha eraldamine lasteaednike täiendkoolituseks riigi eelarvest. Lasteaednike Liidu juhtkond kohtus kohalike omavalitsuste esindajatega, osaleti alushariduse nõukogu tegemistes.
Pidades visa võitlust lasteaednike õiguste eest ning töötades lasteaiakasvatuse uuenduskava elluviimise nimel, oli liit toetavaks ja innustavaks kutseühenduseks, kuhu oli au kuuluda.

Järjekordsetel liidu juhatuse valimistel hääletati taas Silvija Mõttuse poolt, kes suutis suurele töökoormusele vaatamata välja anda ka metoodilist materjali lasteaiaõpetajate igapäevatöö kergendamiseks. Tänu missioonitundele ja visadusele on Lasteaednike Liit kõikjal aktsepteeritud.

Eesti Lasteaednike Liit osaleb Haridusfoorumi toimkonnas, Hariduse kutsenõukogus, Vabariiklikus Alushariduse nõukogu töös, mitmetes Haridus-ja Teadusministeeriumi töörühmades, Alushariduse kutsenõukogus.

Eesti Lasteaednike Liidu liikmete suvelaagrid on olnud lasteaiaõpetajatele heaks puhke-ja enesetäiendamise võimaluseks pakkudes uusi ideid ja mõnusat vestlusringi. Lasteaednike Liidu 14. suvelaagri toimumispaik on Saaremaal, korraldajateks Tallinna lasteaiaõpetajad.

Ülle Tõnumaa
Eesti Lasteaednike Liit : http://www.elal.ee/


Leave a Comment

5 + 15 =
Please leave these two fields as-is: