Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Maja, mis kallistab õppijaid

Õpetajate täiendkoolitusest TÜ Avatud Ülikooli Täiendõppekeskuses Valge ja Raadiku tänaval.

Õpetaja puudutab igavikku. Iial ei tea, kus tema mõju lõpeb. /J.Adams/.

Avatud Ülikooli Täiendõppekeskus on vanim haridustöötajatele täiendkoolitust pakkuv keskus nii Tallinna Ülikoolis kui kogu Eestis. Oleme viimastel aastatel suutnud täiendkoolitusega siduda hulgaliselt koolieelsete lasteasutuste õpetajaid ning juhte – seetõttu võime julgelt väita, et pea iga kolmas Eesti õpetaja õpib ning koolitab ennast meil.

Kaasajal pööratakse üha enam tähelepanu koolieelsele haridusele ja lasteaiatöö korraldusele. Lasteasutuse pedagoogidele esitatakse järjest kõrgemaid nõudmisi. Nende kutseoskuste rohkus nõuab lausa superinimesi: mida kõike peavad lasteaednikud teadma, oskama ja suutma. Meie täiendkoolituse toel on õpetajal võimalik süvendada valmisolekut tööks ja suurendada pädevust, et tulla toime oma nõudlikus ja kõrget professionaalset taset eeldavas ametis.

Pea kolm kümnendit täiendõppekeskuse kogemust on loonud koolitajatele tugeva traditsiooni ja kindla alusmüüri, millele toetuda. Uhkusega võime öelda, et siin tunnetatakse hariduses toimuvaid muutusi ja vaadatakse kindlalt tulevikku.

Mis on see magnet, mis õppijaid siia toob?
Kursuslaste arvamusküsitluste põhjal oleme kindlaks teinud, et koolitustel hinnatakse eelkõige meie lektorite head andragoogilist taset, õppekavade terviklikkust ja süsteemsust, õppekorralduse paindlikkust ja õppijate soovide ning ootustega arvestamist.
Koolituses peame oluliseks teooria ja praktika tasakaalu ja sellepärast on õppejõududeks TÜ ja ka teiste Eesti ülikoolide õppejõud, Eesti parimad haridusala spetsialistid ning õpetajad-praktikud. Meie majas on õppijad ja õppejõud üksteist toetavad partnerid. Õppijaskonnast on välja kasvanud mitmeid suurepäraseid lektoreid, kes end omakorda täiendavad meie õppekeskuse koolitustel.

Viimase aja täiendkoolituse võtmevaldkondadeks on õpetaja ja juhi eneseanalüüs ning -hindamine. Seetõttu on meie koolituste eesmärgiks aidata õpetajal avastada ja tuua esile oma tugevad küljed, näha arenguruumi, tõsta töömotivatsiooni, ennetada ja leevendada tööstressi, teha kokkuvõtteid oma tegevusest ja pidada tulevikuplaane. Siinne õppetöö ei toimu ainult auditooriumiseinte vahel. Õppekäigud on viinud kursuslasi paljudesse Tallinna ja Harjumaa lasteaedadesse, huvikeskustesse, loovstuudiotesse, aga ka piiri taha.
Lisaks praegu pakutavatele avalikele kursustele oleme valmis koostama ka spetsiaalseid õppekavu ning korraldama sisekoolitusi lasteasutustes. Nn kohapeal toimuvate sisekoolituste eeliseks on see, et terve kollektiiv saab korraga ühesuguse ja samal tasemel käsitluse teemast ja probleemidest

Kerge vaevaga on igast meie auditooriumist võimalik kujundada arvutiklass, kus kõik õppijad saavad kasutada sülearvutit. Vastavalt kursuslase soovile on õppematerjal kas elektrooniline või paberkandjal. Eriti palju südameid on võitnud interaktiivne ehk SMART tahvel, mille võimalused õppetöös näivad olevat ammendamatud.

Täiendõppekeskusele on saanud traditsiooniks korraldada kursusi ka suvel. Tänavu on plaanis ühitada suvepuhkus meeldiva, huvitava ja eriti uudse koolitusega. Viljandis toimub Suveakadeemia 2005, kuhu ootame nii lasteasutuste juhte kui ka õpetajaid. Lisaks korraldatavale õppetööle kosutab vaimu rikkalik kultuuriprogramm.

Kes on käinud TÜ Avatud Ülikooli Täiendõppekeskuse koolitustel, tuleb alati rõõmuga tagasi, sest meie maja kallistab õppijaid. TÜ AÜ täiendõppekeskused asuvad Tallinnas Valge tn 10 ja Raadiku tn 8.

Anneli Peetso
TÜ Avatud Ülikooli Täiendõppekeskuse koolitusjuht

Leave a Comment

12 + 15 =
Please leave these two fields as-is: