Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Töölevõtmisest. Sõna saab lasteaia juhataja

Helin VärtinaTallinna Komeedi Lasteaia juhataja Helin Värtina: Olen lasteaia juhataja ametis kolmandat aastat. Eelnevad aastad olen olnud lasteaiaõpetaja.
Seetõttu on mul õpetajaks olemise kogemust üsna palju, juhataja amet on aga suhteliselt uus ja kogemusi vaid paari aasta jagu. Siiski olen korraldanud juba kaks konkurssi lasteaiaõpetaja ametikohale. See on üsna raske ja õiget otsustamist nõudev ülesanne. On vägagi oluline, kellega seda ühist teerada käia. Ainult hea meeskond suudab kujundada lasteaiale meeldiva ja eripärase näo.

Panen kirja mõned omadused, mida uue lasteaia õpetaja töölevõtmisel kaalun. Üldmulje tekib juba esimesel kohtumisel. Hindan puhtust, korrektsust ja mitte väga ülepakutud meiki ja riietumisstiili. Vestluse arenedes jälgin võimaliku tulevase töötaja kõnemaneeri ja käitumist.
Pigem eelistan tagasihoidlikku inimest liigselt enesekindlale. Suhtlemisel tuleb esile isiksuse siirus, avatus ja põhiväärtuste skaala.

Tema nägemus lastega töötamisest on määrav. Pean lugu õpetajast, kes on kaaslaseks nii lapsele, kolleegile kui ka lapsevanemale. Loovust ja pisut lapsemeelsust võiks ühes õpetajas samuti olla. Need omadused aga saavad esile kerkida ainult siis, kui on hubane töökeskkond. Selles osas saab ka juht oma suhtumisega uut töötajat toetada.

Omandatud või hetkel omandatav pedagoogiline haridus on oluline.
Väärtustan seda väga, kui uus töötaja soovib tutvuda oma rühma töötajate ja lastega enese initsiatiivil. Need otsused, mida ma olen koos kollektiiviga kahe uue inimese valikul teinud, on osutunud õigeteks. Olen ka ühe õpetaja valikul eksinud. Ta on meie lasteaiast tänaseks lahkunud.
Tuleb kuulda ka südame häält, usaldada intuitsiooni. Seda õpetajat, kelle ma tööle olen võtnud, tahan igati usaldada ja tema töömeetodid ja võtted on tema enda valida. Küll aga räägime lahti need nõuded, mis on kõigile ühised.
Pean silmas nt. dokumentide täitmist, planeerimist, meeldivat suhtlemist lastega, vanematega ja kolleegidega, distsipliini olemasolu rühmas jpm. Annan küll vahel nõu ja teen ettepanekuid, kuid ei pea õigeks pidevat kontrollimist ja õpetamist.

Iga õpetajana töötav inimene peaks olema oma ametis pädev ja tunnetama oma ametiga seotud suurt vastutust. Arvan, et meie kollektiivi tugevuseks ongi see, et me saame tihti kokku, kõigil õpetajatel on õigus oma arvamusele. Juhul kui see idee või mõttekäik ei ole teostatav või mitte õigustatud, toome välja põhjused ja selgitame olukorda. Rääkimine, arutlemine, koos otsusele jõudmine on meie majas tähtsal kohal.
Olen tänulik, et elu on mind nii toredate inimestega kokku viinud nagu on meie maja töötajad.

Lasteaed Päikesejänku juhataja Piret Lind: Esimesse vestlusvooru kutsun kindlasti õpetaja, kes hakkab uue inimesega koos töötama. Seega langetab tema ka otsuse. Mul on välja töötatud standardküsimused, millega peame välja selgitama kandidaadi väärtushinnangud, suhtlemisoskuse, koostöövalmiduse. Selleks olen palunud tal kirjeldada mõningaid juhtumeid oma töös ning kuidas ta neid on lahendanud. Kui õpetajal eelnevat töökogemust ei ole, siis küsin, kuidas ta konkreetset olukorda lahendaks.

Siiani on valimine lihtsalt läinud. Tihti on töötajad ise kedagi soovitanud ja konkursile kutsunud. Kui soovitaja on olnud meie oma personalist, siis lasub tal ka vastutus selle õpetaja sobivuse eest. On olnud ka üks juhtum, kus kandidaat ei sobinud rühmaõpetajaga. Tavaliselt on probleem lahenenud kellegi ära minekuga. Viimasel ajal olen tööle võtnud praktikante ja väga tublil inimesel ise soovitanud õpetaja kohale kandideerida.

Personali valikul pean oluliseks inimese ausust, oskust kokkulepetest kinni pidada ning suhtlemisoskust. Valiku olen teinud „nabatunde” alusel.

Leave a Comment

3 + 14 =
Please leave these two fields as-is: