Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Lapsest saab koolilaps

1.märtsil algas Tallinna koolides õpilaste registreerimine 1. klassidesse. Koolide nõudmised lapse koolivalmidusele on erinevad (vt koolide kodulehekülgedelt).

Olenemata koolide erinevatest ootustest võiks laps koolimineku ajaks:
• teada oma ees- ja perekonnanime, aadressi, telefoninumbrit, vanust ning sünnipäeva
• kirjutada trükitähtedega oma ees-ja perekonnanime
• istuda rahulikult 10 min segamata teise jutule vahele
• haarata silmadega 3-5 objekti
• orienteeruda ajas: eile-täna-homme, enne ja pärast, aastaajad, nädalapäevad;
tunda kella
• orienteeruda ruumis: all, üleval, paremal-vasakul jne
• loendada kasvavalt ja kahanevalt 10 piires
• omada laialdast sõnavara, kasutada erinevaid üldmõisteid: loomad, linnud, riided, nõud, mööbel jne
• jutustada grammatiliselt õigete lausetega
• arutleda ning tuua välja põhjus-tagajärg suhted: sellepärast, et…
• osata võrrelda sarnaseid pilte, näha ning tuua välja erinevusi ja sarnasusi
• osata kuuldud loos või pildil välja tuua olulisi sündmusi ja detaile
• eristada sõnas häälikuid, tajuda nende järjekorda ning osata häälida
Et koolis õppimine lapsele meeldiks, selleks peaks:
• laps tahtma kooli minna ning seal õppida
• taluma eemalolekut pereliikmetest
• saama hakkama uues olukorras ning vajadusel paluma abi
• riietuma, sööma ja pesema iseseisvalt
• oskama ja tahtma eakaaslastega koos olla, end teistega võrrelda
• täitma täiskasvanu poolt esitatud nõudmisi ja reegleid
• oskama ette näha ohtusid liikluses, elektriga ja tulega

Edukaks füüsiliseks toimetulekuks võiks lapsel olla:
• pikkust keskmiselt 120 cm ning kaalu üle 24 kg suutmaks kanda koolikotti, et avada ning lukustada ust
• mõningane käe ja silma koostöö: näit. oskus järgida joont
• oskus valitseda oma liigutusi, taluda koormust
• korras kuulmine ja nägemine

Lasteaias, kogenud pedagoogide käe all omandab laps eeltoodu eakohase tegevuse ja mängu käigus. Seega on tähtis, et laps käiks lasteaias, kus ta saab eakaaslastega suhelda, mängida ning uusi teadmisi omandada. Lapsevanem peaks tutvuma lasteaia õppekavaga ja olema kursis lapse arenguga. Tähtis on vastastikune usaldusliin: laps-lapsevanemad-lasteaia õpetajad. Lasteaias käinud lapsed on kooliküpsemad, st on valmis üle minema mänguliselt põhitegevuselt õppimisele.

Kui laps ei ole õigel ajal kooliks valmis, on võimalik taotleda koolipikendust. Sel puhul tuleb pöörduda nõustamiskomisjoni poole. Avaldust koolikohustuse edasilükkamiseks saab lapsevanem nõustamiskomisjonile esitada alates jooksva aasta 01. märtsist ning otsus tuleb teha hiljemalt 25. maiks (vt www.haridus.ee).

Armastage oma last sellisena nagu ta on! Tähtis on, et lapsest kasvaks
õnnelik inimene!

Vaata lähemalt:
• Laps on peagi koolilaps, Tallinn, 1999
• Koolieelik, Pere ja Kodu eriväljaanne, 2004

Tallinna Nurmenuku Lasteaia logopeedid
Liivi Parma, Kristiina Tänava, Ave Ojaste-Puhakka

Leave a Comment

3 + 2 =
Please leave these two fields as-is: