Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Lugemisvalmidus. Soovitusi õpetajatele

Minu laps tunneb juba ammu tähti. Miks ta ei loe? Selline küsimus on tuttav paljudele õpetajatele. Milles on siis probleem?
Enamik lapsi hakkab lugema 6-8 aastaselt. Lugemisvalmidus kujuneb kahes osas: lapsel on selged tähed ja laps saab aru, millised häälikud ning millises järjekorras sõnas kõlavad (täht – mida kirjutame; häälik – mida hääldame).

Häälikukuulmine tähendab, et laps:
• kuuleb vastavat häälikut sõnas
• tajub häälikute järjekorda sõnas
• suudab määrata häälikute pikkust
Häälikukuulmist on võimalik arendada häälimisega. Häälimine on sõna sujuv pausideta väljaütlemine nii, et iga häälik kostub silbina: E-M-A, M-U-N-A. Laps on saavutanud lugemisvalmiduse siis, kui ta suudab häälikuid eraldada pikemates sõnades. Õpetaja peaks lapsevanematele rõhutama, et laps peab häälimisel kasutama hääliku-, mitte tähenimesid: sõna MAJA = EMM-A-JOT-A kujul lugemine on väär. Nii oleks loetav sõna mitte maja vaid EMMAJOTA. Sel viisil õppisid lugema meie vanaemad, see on arhailine meetod, millega lugema õppida on väga raske. Seega, kasutagem õigeid võtteid! Valel ajal, valede meetoditega ja liiga keerulise teksti lugema sundimine võib lapsel esile kutsuda vastumeelsuse, tal kaob huvi lugemise vastu ning tekib lugemishirm.

Kõigepealt kuuleb laps, mis häälikuga sõna algab või lõpeb, õige pea õpib ta kõiki häälikuid õiges järjekorras tajuma. Esmalt toimub see lühikestes (I-S-A), siis pikemates sõnades (I-L-V-E-S). Tasub teada, et lapsel on keeruline tajuda sulghäälikuid: K, P, T . Laps tajub neid koos täishäälikuga: KA-N-A.

Kui eelnev on omandatud, hakkab laps tajuma ka häälikute pikkust. Eesti keeles on oluline tajuda, kas häälik kostub lühidalt, pikalt või ülipikalt. Sellest muutub ka sõna tähendus: näit. KOLI, KOOLI, KOLLI. Kui laps suudab häälida, saab ta hakkama nii lugemise kui ka kirjutamisega.

Kui lugema hakkamine valmistab raskusi, peaks:
• häälima (ka peegli ees)
• laduma tähti sõnadeks
• mängima hääliku- ja sõnamänge
Mõned toredad mängud:
1. SÕNAKETT (iga järgnev sõna algab eelmise sõna viimase häälikuga. Kasutada võib nii pilte, kui suuliselt öeldud sõnu) SIGA – AUTO – ORAV – VILE – EESEL – LAMMAS…
2. POSTKAST (postkasti pannakse kokkulepitud häälikut sisaldavad “kirjad”= pildid)
3. SÕNAMAJAD (paigutada ../pildid/sõnad häälikute/tähtede
arvu järgi majadesse) MUNA, SAI, REBANE, EMA, KALA…
4. SÕNAPEREMEES (leia sõnas pikem häälik, kui see on) KOOL, KINNAS, LINA.
5. SÕNARIIMID (moodustada kõlalt sarnaseid sõnu) TOOL – KOOL – SOOL – POOL; KARV – KÕRV – KURV – KORV.
6. KOHTUNIKUMÄNG (lastel on käes erinevad tähekaardid. Tõsta ülesse tähekaart, mis häälikuna venib)
7. HÄÄLIKUKAOTUSMÄNG (kuula sõna ja jäta ära esimene häälik. Millise uue sõna saad?) PÄIKE – ÄIKE; KARU – ARU…
8. SÕNANUPUTUSMÄNG (õpetaja annab teatud tähed n. M A R E S lapsele ette. Laps peab neist moodustama kõikvõimalikke tähendusega sõnu, seejuures võib tähti küll üle jääda, kuid ise lisada neid ei tohi) Kasutada võib ULVI POSTKAARDI “Tähetäringuid”
9. RÖÖVLIMÄNG – KELLE SILT, SELLE PILT (mängijate vahel jaotatakse pildid. Iga pildi jaoks on laual sõnakaart. Nende hulgast valivad mängijad kordamööda ühe sildi. Saades oma pildi nimetuse, jääb pilt endale. Saades kellegi teise pildi kohta käiva sõnakaardi, saab selle endale “röövida”).
10. ELAV SÕNA (iga laps saab tähe/hääliku. Õpetaja hüüab: “sõna EMA – rivistu!)

Lapse lugemisoskuse arengut soodustab kuulamine, vaatlemine, võrdlemine, rühmitamine – seega igasugune mõtlemistegevus!

Soovitatav kirjandus ja mängud:
• “Lugemismängud” eesti Lugemisühingu lugemismängude konkursi paremad tööd. Koostanud Kadi Lukanenok ja Tiiu Tammemäe. Kirjastus Koolibri 2006
• “Korrektuurharjutustik”Ave Ojaste, Kadri Kõverjalg. Kirjastus Kabral & Co, 1999
• LOGICO õppekomplektid. Kirjastus TEA

Tallinna Nurmenuku Lasteaia logopeedid
Kristiina Tänava, Liivi Parma ja Ave Ojaste – Puhakka

Leave a Comment

14 + 2 =
Please leave these two fields as-is: