Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Minu kogemused töös “Hea alguse rühmaga”

Minu nimi on Ene Urb. Ma olen Tallinna Kivila Lasteaia Hea Alguse rühma õpetaja. Tahaksin jagada oma kogemusi töös Hea Alguse programmiga.

Hea Alguse programmi alus on demokraatia lasteaias. Milles see väljendub?
See süsteem pakub kõigepealt erinevate võimaluste paljusust. Seletan lähemalt. Kui nädala teemaks on võetud näiteks kevad, siis selle teemaga tegelemiseks on rühmas vähemalt 7 võimalust. Kogu rühmaruum on jagatud tegevuskeskusteks. Seal on kirjaoskuskeskus, raamatunurgaga lauamängukeskus, kunstikeskus, teaduskeskus, kokanduskeskus, loovmängukeskus, autokeskus, ehituskeskus. Lastel on olemas oma algatus. See väljendub selles, et keskustesse ei planeerita tegevust rangelt õpetaja valiku järgi. Lapsed saavad näiteks kunstikeskuses voolida, meisterdada, maalida ja joonistada oma fantaasia järgi. Nädala teema on küll ette antud, aga selle teemaga saab laps varieerida. Ka väljaspool nädalateemat saab laps alati tegeleda omaloominguga. Keskuste süsteem paneb lapsi valikuid tegema. See omakorda arendab teovõimet ja otsustusvõimet. Seda on elus aga nii palju vaja!

Hea Alguse üks põhimõtteid on ka oma arvamuse avaldamine. Koos padjanurgas istudes saab kindlasti sõna iga laps. See omakorda arendab nii esinemisjulgust, oma mõtete väljendamisoskust kui ka teiste kuulamisoskust.

Väga tähtsal kohal on teistest lugupidamise arendamine. Me tähtsustame kõiki lapsi ja keegi ei saa liiga suurt võimu teiste üle. Rühma töö on lapsekeskne. Lapsi õhutatakse tegevust algatama, edasiviivalt mõtlema, austama end ja teisi, vastutama iseenda ja teiste eest, osalema juhtimises ja mõtlema, rääkima, tegutsema vabalt. Lapsed saavad ise tegeleda oma huvidega ning väljenduda ja tegutseda vastavalt vajadustele ja tunnetele.

Lapse arendamine käib individualiseerimise kaudu. Keskustes saab iga laps ülesande vastavalt oma arengutasemele. Nädala jooksul peab laps täitma 3-4 keskuses planeeritud tegevust. Millal ta seda teeb, see on tema valida. Õpetajad tegelevad lastega nii suures grupis, väikestes rühmades kui ka individuaalselt.

Kogu süsteem kindlustab minu meelest lapse väga tasakaalustatud arengu. Õpetajatel on kogu aeg iga lapse arengupilt silme ees. Kokkuvõttes annab see kogu rühma arengule väga soodsa tausta. Kui ma võrdlen oma kunagist tavarühma ühe Hea Alguse rühmaga, mis on juba lõpetanud, siis kõige suurem vahe on just arengutaseme ühtlusel. Hea Alguse rühma lapsed olid kooli minnes palju kooliküpsemad ja seda kogu rühma lõikes.

Ene Urb
Tallinna Kivila Lasteaed

1 thought on “Minu kogemused töös “Hea alguse rühmaga””

  1. Proovi kasvõi üks kord ja Sa näed ,et see toimib !Töötan tavarühmas ,aga kasutan ja soovitan proovida kasvõi mõne keskuse loomisega. Arvan ,et seejärel õpetaja otsib ja leiab vastused küsimustele, kuidas minu lapsed oskavad ja suudavad suhelda nii rahulikult mängudes .Soovitan lihtsalt pakkuda erinevaid keskusi välja . Proovi ja Sa otsid veel rohkem huvitavaid mänge keskustesse.Mõnusat katsetamist!

Leave a Comment

15 + 13 =
Please leave these two fields as-is: