Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Prügikuu Mai Lasteaias

Meid ümbritsev keskkond on tihedalt seotud tootmise ja tarbimisega. Nii kasutame me loodusressursse, mida on aga piiratud koguses. Me muudkui tarbime ja tekitame prügi, mõtlemata sellele, et kusagil on keskkonna taluvuspiir. Piir, millest enam edasi minna ei ole võimalik. Kus see piir on, ei tea täpselt keegi.

Puhas ja tervislik elukeskkond on aga see, mida me kõik soovime. Üha rohkem on hakatud aru saama ja rääkima looduse kaitsmisest, ressursside säästmisest. Oma igapäevases tegevuses peaksime käituma samuti keskkonda säästvalt ja kokkuhoidvalt, et säilitada midagi ka tulevastele põlvedele. Kõik suured asjad saavad alguse väikestest. Me kõik, nii täiskasvanud kui ka lapsed, saame selleks midagi ära teha, et vähendada koormust keskkonnale.

Meie, Pärnus, Mai lasteaias oleme pühendanud selle õppeaasta laste keskkonnakasvatusele. Oktoobrikuud läbivaks teemaks sai – „ Prügi meie elus.”
Kuu jooksul said lapsed teada: Mis on prügi? Kuidas prügi tekib? Milline on ohtlik prügi ja miks ta on ohtlik? Mis on pakendid? Millest neid valmistatakse? Miks tuleb prügi sorteerida? Kuidas saab pakendeid korduv- ja taaskasutada? Kuidas vältida keskkonnakahjustusi? Mida saab igaüks meist ära teha keskkonna säästmiseks?

Oktoobrikuus oli lastel palju võimalusi jääkmaterjalidest meisterdada, paberimassi ja sellest uut paberit valmistada. Vanemad lapsed käisid ekskursioonil Paikre sorteerimisjaamas. Paljud rühmad tutvusid taaraautomaatidega, et näha oma silmaga, kuidas taaramasin pudeleid vastu võtab. Saadud raha eest osteti rühmale vajalikke esemeid. Tore oli ekskursioon Ranna raamatukokku, kus lisaks erinevate ruumidega tutvumisele, loeti lastele toredaid lugusid prügi teemadel. Lasteaed muretses õuealale uued prügikastid, mis on nüüd kooskõlas prügi-sorteerimisnõuetele. Lasteaeda külastas ka prügiauto, mis tekitas lastes suurt elevust ja huvi.

Prügikuu lõppes toreda perenädalaga, mille raames nii lapsed, kui vanemad nägid lasteaia õpetajate esituses muusikalist näitemängu „ Mari ja Roosikrants”.
Koos oma rühmakaaslaste ja vanematega valmistasid lapsed suure „ prügieluka”, milleks kasutati erinevaid jääkmaterjale e. varem kogutud puhast prügi. Perenädala viimasel päeval toimus peredele orienteerumismäng lasteaia ruumides. Igas ruumis tuli sooritada mingi ülesanne.

Nii näiteks tuli ujulas voltida moeajakirja lehest laevuke. Muusikatoas sai kuulata ja arvata erinevaid koristushääli. Saalis mängiti prügikeeglit ajalehepallide ja plastmasspudelitega. Pööningul sorteeriti sümboolselt prügi. Selleks rebiti või lõigati reklaamlehtedelt välja erinevaid tarbeesemeid ja kleebiti vastavale alusele.
Näiteks: televiisor- kui läheb katki, siis kuulub ohtlike jäätmete hulka; õun- kui ära sööd, siis õunasüda kuulub biolagunevate jäätmete e. komposti hulka jne.
Meditsiini toas sai lõpetada lauseid, kuidas säästa loodust. Nii sai oma arvamust avaldada selliseid lauseid lõpetades, nagu:
• ära viska terveid ja puhtaid riideid prügikasti, sest…
• prügi sorteerimine on kasulik, sest…

Lõpptulemusena sai iga pere oma vastuselehele läbitud ruumidest leitud tähtede abil lõpplahendusena sõna ja selle ettenäitamisel rühmast väikese meene.
Lasteaias avati näitus kuu jooksul jääkmaterjalidest valmistatud meisterdustest ning aukohale paigutati ühistööd – nn. „ prügielukad”. Alates 6. novembrist on võimalik vaadata näitust Pärnu Ranna raamatukogu lugemissaalis, Papiniidu tn. 42. Kogu kuu toimunud üritused, meeldisid lastele väga. Vanemad olid positiivselt meelestatud ja kiitsid õpetajaid sellise teema valikul ning lastele seletamisel. Kõik said natuke targemaks ja astusid sammukese säästlikuma eluviisi poole.

Margarita Kask ja Kristel Arro
Pärnu Mai lasteaia vanemõpetajad

Leave a Comment

7 + 12 =
Please leave these two fields as-is: