Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Pärnu linna lasteaiaõpetajad õpivad loodust tundma ja hoidma

Loodus läheb meist iga päevaga üha kaugemale. Inimene püüab uusimate tehnoloogiliste leiutiste abil oma elu hõlpsamaks muuta. Muudabki, sageli ikka veel arvates, et ta on looduse kroon. Teisalt saab üha selgemaks tõdemus, et inimene on osa loodusest, kes elab selle rütmi ja reeglite järgi nagu iga teinegi elusolend. Näilise heaolu taga varitsevad inimest tema enda poolt tekitatud ohud. Meie planeedil on jõudnud kätte ajajärk, kus inimene peab õppima ennast iseenda vastu kaitsma – kaitsma loodust.

Loodust tuleb tundma õppida ja sealt teadmisi ammutada. Laps õpib kõige paremini tunnetama ümbrust just vahetus kontaktis loodusega. Isiklik suhe loodusobjektidega loob lähedustunde, olgu selleks siis lemmikloom, oma puu või tuttav loodusrada. Kui me ei tunneta looduse olemasolu, siis seda pole ka olemas. Kuidas saab loodust hoida, armastada ja kaitsta, kui inimene ei saa aru selle toimimisest. Looduse mitmekesisus rikastab meie meeli ja tundemaailma.

Kevadeti käime Metstötsi rühma lastega Pärnu rannas vaatamas kulupõlengu jälgi. Ninna tungib kirbe söestunud looduse hingus. Näeme piiri elava ja surnud maailma vahel. Kord oleme saanud veel tulesoojade söetükkidega randa kaasavõetud paberitele mõne söejoonise teha. Sellisel teel saadud süsi põletas ka hinge! Eekoolieas ja veel hiljemgi on lapse mõtlemine konkreetne ja kaemuslik. Sel perioodil loob laps läbi kindlate kujundipiltide oma maailma ja suhtumise ümbritsevasse.

Kes märkab looduses, see märkab ka inimeses. Loodusteadlikud inimesed tegutsevad keskkonda säästvalt. Tähtis on keskkonnahariduse kättesaadavus ja praktiline tegutsemine selle põhjal. Loodusteadlik suhtumine ümbritsevasse ei kuku mauhti sülle, vaid seda korjatakse tilkhaaval. Loodushariduse andmine on parim investeering tulevikku kasvatamaks rohkem loodust hoidvaid inimesi.

Pärnu Kesklinna Lasteaia pedagoogide ühenduse nõupidamisel 2005. aasta novembrikuus tegi Pärnu Linna Haridusameti alushariduse peaspetsialist Marga Napp ettepaneku moodustada lasteaiaõpetajate looduse-ja keskkonnakasvatuse aineühendus. See ettepanek langes viljakale pinnasele, kuna meie lasteaia õppe-kasvatustöö üheks valdkonnaks on aastaid olnud erinevad loodus-ja keskkonnateemad.

Pärnu Kesklinna Lasteaia õpetajad Inna Rõbakova, Roosa Toomlaid, Kiira Kurik, Reedi Siht ja Margit Tõhk moodustasid aineühenduse juhtgrupi, hiljem ühines meiega õpetaja Anu Viirna. Meie ühenduse liikmed on atesteeritud vanempedagoogideks ja Margit Tõhk´il on pedagoog-metoodiku ametijärk. Aineühenduse etteotsa saab Rosa Toomlaid. Aineühendust toetavad Pärnu Linna Haridusamet ja Pärnu Kesklinna Lasteaed.

2006. aasta jaanuari seisuga loodi Pärnu Linna Lasteaiaõpetajate Keskkonnakasvatuse aineühendus. Pärnu Linna Lasteaiaõpetajate Keskkonnakasvatuse aineühenduse eesmärkidena : On loodud lasteaiaõpetajate koostöövõrgustik On võimalus saada teadmisi keskkonnasõbralikust tegevusest ja loodusest. On võimaldatud keskkonna-ja loodusalast koolitust On loodud võimalus tööalaste kogemuste vahetamiseks

Valmib aineühenduse logo, mille autoriks on Inna Rõbakova. Logol on kujutatud Pärnu Kesklinna Lasteaia rühmade nimedel põhinevad loodussõbralikud maskotid: Naerupuu, Pokud, Metstöts, Naaskelnokk, Päevakoer ja Lepatriinu.

Meie ühendusel on kujunemas omad traditsioonid. Pärnu lasteaedade laste joonistustööde näitus igal aastal jaanuarikuus Õppeaasta lõpetamine reisiga loodusesse Tänukiri ja Õnne-Triinu kuju tänutäheks koostööpartneritele Kroonikaraamat kajastab aineühenduse tegemisi

Esimeseks aineühenduse organiseeritud ürituseks oli Pärnu Linna Keskraamatukogus 2006.aasta jaanuaris avatud näitus „Laps ja talvine loodus.“ Näitusele kutsuti osalema lapsi Pärnu lasteaedadest. Näitusel olidki esindatud kõik 14 Pärnu lasteaeda.

2006. aasta maikuus toimus Pärnu Kesklinna Lasteaias metoodikapäev teemal „Rühma nime sidumine õppekasvatustööga ja keskkonnakasvatus õppetegevustes.“ Pokud valmistasid metoodikapäeval jääkmaterjalidest rütmipilli. Metstötsi rühmas viidi läbi Eestimaa Looduse Fondi poolt rahastatud projektipõhised mängud ja tegevused „Kallistan oma puud“. Naerupuu lapsed kuulasid, kuidas loodus räägib. Lepatriinud lendasid oma lennukaarel kevadet püüdma.

2006. aasta juunikuus toimus õppesõit Võrumaale Metsamoori Pereparki. Osales 26 Pärnu linna lasteaedade pedagoogi. Metsamoor Irja Karjus viis lasteaednikud imelisse Lõuna-Eesti loodusmuinasjuttu.

Osaleme keskkonnaalases haridusprojektis „Aiajutud loodusest“, mille läbiviija on MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED.

Koostöös Pärnu Loodusmajaga ja Pärnu Keskkonnateenistusega toimus 2006. aasta oktoobrikuus õppepäev teemal „Inimtegevuse mõju keskkonnale“ Pärnus ja Pärnu lähiümbruses. Osales 40 Pärnu linna lasteaedade pedagoogi. Külastasime Pärnu Loodusmaja ja kasvuhoonet. Käisime ringi Vana-Pärnu veepuhastusjaama kompleksis. Siin olime rahul, et must reovesi ei voola Pärnu lahte. Raba tn. sorteerimispunktis saime teadlikumaks prügi teekonnast taaskasutusse. Saime teada, et plastpudelitest tehakse Hiinamaal erinevaid fliisist riidetooteid. Reiu veetöötlusjaamas tõdesime, et Pärnu saab kvaliteetset ja puhast vett. Kaasaegne Paikuse prügila hämmastas oma kompaktsusega.

Käesoleva aasta jaanuaris avasime järjekordse näituse Pärnu Linna Keskraamatukogu lasteosakonnas. Seekordseks teemaks on „Mida kõike saab teha jääkmaterjalidest.“. Ootame asjast huvitatuid näitust külastama kuni 22. veebruarini. Päevakohase sõnavõtuga esines jäätmete spetsialist Peeter Oja Pärnu Keskkonnateenistusest. Peeter Oja arvas, et need fantaasiaküllased laste tööd aitavad süvendada keskkonnateadlikkust. Kindlasti jõuab kätte aeg, kus purjekalt merel ei leia vees ulpivaid plastpudeleid ja linnalähedasi metsi ei muudeta enam kohalikeks prügimägedeks.

Tundub, et praeguse aja inimese suurim kunst on saavutada tasakaal tehis-ja loodusliku keskkonna vahel. Loodus saab hakkama ilma inimeseta, kuid inimene ei saa hakkama ilma looduseta.

Margit Tõhk
Pärnu Kesklinna Lasteaed
Vaata pilte

Leave a Comment

4 + 9 =
Please leave these two fields as-is: