Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Ümarlaud: lapsevanemaks õppimine on loomulik

Teisipäeval, 22. aprillil sotsiaalministeeriumis toimunud ümarlaual kogunesid 15 organisatsiooni esindajad, et tutvustada oma tegevust laste ja perede toetamisel. Samas otsiti võimalusi vanemahariduse arendamiseks Eestis.

Perepoliitika üheks oluliseks teemaks on saanud vanemaharidus ehk vanemate teadmised ja oskused perena kasvamisel. Ümarlaual osalenud tõdesid, et kiiresti muutuvas ühiskonnas on lapsevanematel eelkõige iseendale seatud väga kõrged nõudmised. Arvatakse, et pereellu puutuvaga peab igaüks oma tarkusest toime tulema. Unustatakse, et vanemaks ei sünnita ja vanemaks olemist saab pidevalt õppida.  Kui sündimas on laps, on sündimas ka lapsevanemad. Mõlemad vajavad hoolt ja tuge, et kasvada, ütles sotsiaalminister Maret Maripuu.  Otsisime koos partneritega võimalusi, kuidas aidata lapsevanematel läbi teadmiste, oskuste ja harjumuste täiustamise olla rahulolev ema või isa,  lisas minister.

Perepoliitika juhi Mari Kalkuni sõnul avaldab vanemate harimine mõju pikas perspektiivis. Oluline on luua emades-isades tunne, et nad saavad ise hakkama. Keegi ei ole lapsevanemaks sündinud, ka neid oskusi-teadmisi on võimalik täiendada. Selle kaudu tekib rahulolu iseenda, paarisuhte ja peresuhetega. See aitab vältida ka sotsiaalsete probleemide süvenemist tulevikus,  ütles Kalkun.  Eestis ei ole veel vanemaharidus teemaks olnud.
Sarnaselt Põhjamaadega peaksime seda ideed tähtsaks pidama ning looma vanemaharidust pakkuvatele organisatsioonidele soodne keskkond oma teenuste arendamiseks,  lisas Kalkun.

Eestis otsivad lapsevanemad teadmisi kõige enam sel ajal, kui uus ilmakodanik on sündimas ning aasta-paari jooksul pärast lapse sündi. Hiljem võtavad muud elukohustused tähelepanu endale ning tähelepanuta jäetakse pidev töö selle nimel, et suhted lähedaste inimestega oleks täisväärtuslikud ning selle kaudu kasvaks enese ja eluga rahulolu.

Inger Kraav Perekasvatuse Instituudist tõi välja, et vanemaks olemise teadvustamine peab algama juba koolis.  Inimeseõpetuse ja perekonnaõpetuse vormis saab inimene aru, et partnersuhtes elamine ning vanemaks olemine eeldab teadmiste ja oskuste omandamist, ütles Kraav. MTÜ Isade Eest pidas oluliseks nii ema kui isa teadlikkust oma õigustest ja kohustustest, et ei tekiks olukord, kus pärast lahkuminekut kasutab üks vanem võitluses teise vanema vastu vahendina last.

Kokku tulnud organisatsioonide seas olid Perekeskus Sina ja Mina, Perekasvatuse Instituut, Eesti Seksuaaltervise Liit, Eesti Ämmaemandate Ühing, Eesti Sünni- ja Imetamise tugiühing,  MTÜ Ühendus Isade Eest, Arengukeskus Avitus, Eesti Lastevanemate Liit, kohalike omavalitsuste esindajad jt. Ümarlaual osalejad kogunevad uuesti tänavu sügisel, et anda oma panus sotsiaalministeeriumi poolt koostatavale Perepoliitika arengukavale  2010-2015.

Riiklikku perepoliitikat koordineerib alates 2007. aasta suvest sotsiaalministeerium.

Leave a Comment

11 + 6 =
Please leave these two fields as-is: