Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Lastekaitsjate Liit: lasteaedadelt ei tohiks raha ära võtta

Lastekaitse Liit ei pea õigeks 2008. a riigieelarves lasteaedade programmile eraldatud rahade vähendamist.

“Rõhutame, et lapsevanemal on õigus saada koolieast noorematele lastele hoidu, lapsele kooliks ettevalmistust ja õpet alushariduse omandamiseks võimaldavas õppeasutuses,” teatas Lastekaitse Liidu juhataja Alari Tamm.

Lastekaitse Liit pöördus järelpärimisega oma kirjas 20. juuni 2006. a õiguskantsleri poole, juhtides tähelepanu olukorrale ja saamaks hinnangut, kui kohalikud omavalitsused ei täida kohustust oma haldusterritooriumil alaliselt elavate laste ees käia teeninduspiirkonna lasteasutuses, juhul kui lapsevanemad seda soovivad.

Leave a Comment

13 + 3 =
Please leave these two fields as-is: