Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Integratsiooni Sihtasutus toetab uusimmigrant-õpilaste tegevusi ja õpet

Mais lõppesid projektikonkursside “Uusimmigrandid eesti koolieelses lasteasutuses” ja “Uusimmigrandid eesti üldhariduskoolis ” taotlusvoorud. Taotlusi uusimmigrant-õpilaste õppe läbiviimiseks laekus 7 koolieelselt lasteasutuselt ja 4 üldhariduskoolilt, teatas Integratsiooni Sihtasutus.

Lasteaedu (kolm munitsipaallasteaeda ja kaks eralasteaeda) toetatakse uusimmigrant-laste eesti keele õppeks, eesti keele kui teise keele õppesüsteemi kujundamiseks, õppevahendite ja –materjalide muretsemiseks ning õpetajate täiendusõppeks. Üldhariduskoole toetatakse uusimmigrant-õpilase õppekavavälise tegevuse korraldamiseks, samuti tõhusamaks kooli ja lapsevanemate koostegevuseks.

Konkursi raames saavad toetust 4 üldhariduskooli, kus õpib kokku 26 uusimmigrant-õpilast, kes on saabunud Eestisse Belgiast, Itaaliast, Saksamaalt, Lõuna-Aafrikast, Egiptusest, Kanadast, Ameerika Ühendriikidest, Ühendkuningriikidest ja Austraaliast.

Kokku toetatakse uusimmigrant-õpilaste tegevusi ja õpet 530 191 krooniga.

Leave a Comment

15 + 5 =
Please leave these two fields as-is: