Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Mis motiveerib mind töötama lasteaiaõpetajana

Olen töötanud lasteaiaõpetajana üle 20 aasta ja see on ikka veel töö, mida tõeliselt teha tahan.

Lapsed on väikesed imelised inimesed. Ma ei väsi neid imetlemast, millise järjekindlusega nad oma tahtmised teoks teevad. Lapsed oskavad rõõmu tunda igast väiksemastki asjast, maailm on neile suur saladus ja see väärib uurimist.
Seega tuleb tuua avastusõpe igasse lasteaeda.

Minu suur unistus on näha õppetalu igas maakonnas, kus nii koolilapsed kui lasteaialapsed saaksid näha loomi, õppida taluöid ja käia metsas looduse rajal. Linnakorteris kasvanud laps ei tea, mis tunne on katsuda lambavilla, näha lehma lüpsmist ja hobuse saduldamist, külvata seemneid mulda, näha taime kasvamist,hoolitseda taime eest ja näha vilju.

Iga laps rühmas on eriline ja mõjutab teisi lapsi oma kohalolekuga.
Lasteaiaõpetaja püüab olla lapsele emaks, sõbraks ja psühholoogiks, lohutajaks, abistajaks, toetajaks. Nii nagu iga hooliv  aednik on ka lasteaiaõpetaja huvitatud oma hoolealuste käekäigust ja nende toimetulekust koolis. Nii nagu iga taim, iga lill vajab erinevaid kasvutingimusi, on erinevatel lastel erinevad arenguvajadused. Et kõiki vajadusi mõista ja rahuldada, tuleb õpetajal end tihti  täiendada ja töökoht võimaldab koolitusi.

Mind motiveerib töös lastega  see, et võime lapse kujunemist toetada, et  tal on tulevikus kergem edasi minna.
Eriti siis, kui  lapsel on vähe kodu tuge, saab lasteaed olla positiivseks eeskujuks ja suunata last nägema head elus ja inimestes.

Mind motiveerivad huvitavad koolitused, mis annavad võimaluse rakendada igapäevatöös kõike kuuldut ja muuta laste päevad põnevaks ning  sisukaks.

Internetist  ja kaupluste raamatulettidelt saab leida palju vajalikku kutsetööks.

Töö lastega on mulle väljakutse, iga päev on isemoodi. Töö, mille olen valinud on mulle huvitav ja oluline. Iga päev tajun lastevanemate suurt usaldust ja nende huvi lapse päeva toimingute vastu.

Lasteaiaõpetaja saab peredele pakkuda ka koolitust ja abi. Aastatepikkused kogemused võimaldavad jagada teadmisi lastekasvatuses seda vajavatele noortele vanematele. Vanematele peab rääkima sellest, mida sai lapsele räägitud lasteaias, et vanemad arutaksid seda koos  lapsega.

Mulle on tähtis ka oma pere toetus, pereliikmete abi mänguvahendite valmistamisel,  nende igakülgne toetus.
Rõõm on näha aastatega   oma töö tulemust, kui olen  arglikust lapsest saanud kujundada julge ja enesekindla lapse.

Lasteaiaõpetaja tööst sõltub osaliselt ka see, millised õpetajad, arstid, autojuhid nende hoolealustest kord kasvavad.

Paljud lasteaednikud töötavad entusiasmist,samuti õpetaja abid, kuna armastavad oma tööd ja lapsi, kuid samas jäävad rahuldamata nende eneste vajadused. Palk on väike, sellest ei jätku reisimiseks, hambaraviks, uute riiete ostmiseks. Liiga palju lapsi rühmas ei mõju hästi ei lastele ega õpetajale. Lapsed muudab see närviliseks, agressiivseks, õpetaja aga väsib. Taas tuleb kasutada mängu ja muinasjutu võlu, et lapsed kuulataksid vaikust iseendas ja enda ümber.

Mind motiveeriks veel enam töö lastega, kui oleks kord võimalik laste arvu rühmas vähendada. Suure laste arvu puhul peaks aga rühmas olema kaks õpetajat. Sel juhul jõuab õpetaja iga lapseni ja iga laps tajub, teda märgatakse, temast hoolitakse, tema arvamusega arvestatakse.

Töö lasteaias on meeldiv ka seetõttu, et majas on hea meeskonnatöö, tajun kolleegide küünarnukitunnet ja lapsed ise annavad õpetajale väga palju rõõmu, energiat ning tegutsemislusti. Lapsed on huvitatud kõigest, mis nende ümber sünnib ja nende küsimused ei lõpe. Nädalateemat saab valida koos lastega. Valides  nelja teema hulgast ühe või sootuks uue, laste soovil valitud  teema, küsin lastelt, mida nad sellest juba teavad. Järgmiseks küsin, mida nad tahaksid selle teema kohta teada. Nädala lõpus küsin, kas nad said oma küsimusele vastuse.

Kui lapsed tulevad rõõmuga lasteaeda ja võtavad õhtul oma vanemaid heas tujus vastu, on kõik rahul. Tunnen end lasterikka emana ja olen selle üle õnnelik. Kõik tülid, vaidlused, rõõmud ja mured arutatakse lasteringis läbi ja iga laps tunneb end osana suurest perekonnast. Lasteaed on teine kodu, kuhu alati tahetakse tulla.

Astrid Lindgren on öelnud, et riik hoolib oma lastest sama palju, kui palju ta nende õpetajatele palka maksab.Prantsusmaal on kõige kõrgemad palgad lasteaiaõpetajatel kooliõpetajatel ja arstidel, sest inimesed annavad nende hoolde oma kõige kallima-oma tervise ja oma lapsed.

Ühel päeval ehk on ka Eestimaal nii.

Ülle Tõnumaa

1 thought on “Mis motiveerib mind töötama lasteaiaõpetajana”

  1. Lasteaias on oluline iga inimene,kes eelkõige töötab laste heaolu huvides.Liiga vähe on juttu õpetajaabide igapäevasest tööst ja õpetajate ning laste abistamisest.Nende väga väikesest palgast.Õpetaja töö pikkus ja igakülgne abi nii õpetajaabilt kui rühma teiselt kasvatajalt-kahjuks ei anna võrrelda üksi pikki päevi ringi jooksva ja 101% endast andva õpetajaabi tööga.Kui valitsus,kogu riik hakkaksid mõistma ja hindama õpetajaabide tööd.Oleks motiveeriv töötada ka õpetajaabidel.Ehk ei tunduks üleliigne siis ka õiglasem ja kõrgem palk.

Leave a Comment

8 + 8 =
Please leave these two fields as-is: