Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Lapsehoidjaid tuleb juurde

Tallinnas on mullusega võrreldes kasvanud tegevusloaga lapsehoiuteenuse osutajate arv. Kui möödunud aastal oli tegevusloaga teenuseosutajaid 49, siis sellel aastal on neid juba 85. Lapsehoiuteenust on sellel aastal kasutanud 769 last.

Tänavu on poole aasta jooksul lapsehoiuteenuse hüvitisi lastevanematele välja makstud üle 5,8 miljoni krooni. Kokku on linnaeelarves selleks aastaks lapsehoiuteenuse hüvitiste väljamaksmiseks planeeritud 8,5 miljonit. Möödunud aastal kulutati hüvitiste maksmiseks 7, 3 miljonit krooni.

Lapsehoiuteenuse hüvitist makstakse päevast, mil lõpetatakse vanemahüvitise maksmine, päevani, mil laps läheb lasteaeda või kooli. Hüvitist makstakse lapsevanemale elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas teenuse osutaja poolt väljastatud arve alusel. Ühes kuus väljamakstav maksimaalne hüvitis on 1875 krooni, mis on võrdne munitsipaallasteaias käiva lapse pearahaga.

Kui lapsevanem on huvitatud lapsehoiuteenuse hüvitise saamisest, peab teenuse osutajal olema kindlasti tegevusluba. Infot tegevusluba omavate teenuseosutajate kohta leiab majandustegevuse registrist, kust saab teada lapsehoidmise koha (lapse kodus, lapsehoidja kodus, asutuses) ja lapsehoidja kontaktandmed.

Nõu võib küsida ka linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnast ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametist. Selleks, et teada saada, kas lapsehoidja juures vabu kohti on, tuleb võtta ühendust otse teenuse osutajaga.

Kõige rohkem on teenuse kasutajaid Nõmme linnaosas (188 last) ja Kesklinnas (136 last).

Leave a Comment

9 + 7 =
Please leave these two fields as-is: