Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Haridusamet kuulutab välja uued konkursid õpetajatele

Tallinna Haridusamet on üleriigilise Aasta õpetaja valimise raames juba pikka aega tunnustanud ka pealinna haridustöötajaid. Eesmärgiga leida enam võimalusi loova ja entusiastliku õpetaja töö väärtustamiseks kuulutas haridusamet sel aastal esmakordselt välja kaks uut konkurssi: Innovaatiline õpetaja ja eÕpetaja.

Konkursi Innovaatiline õpetaja eesmärgiks on tunnustada Tallinna haridusasutuste innovaatilisi õpetajaid ning tutvustada nende kogemust teistele pedagoogidele. Innovaatilise õpetaja tiitli pälvib uudsetele ideedele avatud, loov ja ettevõtlik pedagoog, kes on õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidest lähtuvalt uudse idee või õppemeetodi edukalt ka kasutusele võtnud.

Ta lähtub õppe- ja kasvatusprotsessis õpilaste individuaalsusest, võimetest ja vajadustest, toetab nende koostöö-, analüüsi- ja mõtlemisoskuse kujunemist ning loovust. Komisjon hindab innovaatilise tegevuse, meetodi või töövõtte uudsust, rakendatust ning väärtust Tallinna hariduse valdkonna edendamisele.

Konkursi eÕpetaja eesmärgiks on tunnustada Tallinna haridusasutuste pedagooge, kes kasutavad edukalt Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendeid. eÕpetajaks saab kandideerida pedagoog, kelle igapäevatöö aluseks on eesmärgipäraselt kavandatud ja rakendatud, õpilastele suunatud e-tegevused.

Ta valmistab ise elektroonilisi õppematerjale ning kasutab neid õppetöö läbiviimisel, loob virtuaalseid õpi- või suhtlemiskeskkondi ning kaasab nendesse õpilasi, innustab ja abistab kolleege IKT vahendite ja keskkondade kasutamisel. Hindamisel on aluseks materjalide terviklikkus, mõju õppe- ja kasvatustegevusele, kättesaadavus kolleegidele ning õpetaja avatus kogemuste levitamisel.

Eesmärgiga innustada huvigruppe märkama tublimate õpetajate tegevust on kandidaatide esitamise võimalus antud nii õpilastele, lapsevanematele, haridusasutuse juhtkonnale, pedagoogide ühendustele, kohalikule omavalitsusele, üksikisikutele jne. Tunnustusele võivad kandideerida kõik Tallinna haridusasutuste õpetajad.

Tunnustustele kandideerimise taotlusi saab esitada Tallinna Haridusametile kuni 22. septembrini 2008. Tunnustused antakse üle oktoobrikuus Tallinna Aasta õpetaja pidulikul vastuvõtul.

Leave a Comment

5 + 10 =
Please leave these two fields as-is: