Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Pirita uus lasteaed valmib aasta lõpus

Uus lasteaed Pirital valmib käesoleva aasta lõpus, teatas Raepress. Padriku lasteaed asub Pirital aadressil Padriku tee 10, lasteasutuses alustavad tööd sõime-, lasteaia- ja liitrühmad.

Lasteaia põhimääruses sätestatakse lasteasutuse struktuur, õppe- ja kasvatuskorralduse alused, fikseeritakse et lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale. Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja õiendi.

Põhimääruses sätestatakse ka laste ja vanemate ning personali õigused ja kohustused, lasteasutuse juhtimine, finantseerimine, majandamise ja asjaajamise alused, ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine.

Abilinnapea Kaia Jäppineni sõnul on Tallinnas kõige suurem nõudlus lasteaiakohtade järele eelkõige Pirital ja Nõmmel ning seetõttu kerkivadki tänavu uued lasteaiad just neisse linnaosadesse. “Piritalmoli selge vajadus uue lasteaia järele, kuna see on kiiresti arenev ja kasvav linnaosa, kuhu ainuüksi tänu viimastel aastatel toimunud jõudsale kinnisvaraarendusele on paljud noored pered rajanud endale uue kodu,” lausus Jäppinen.

“Iga uue lasteaia ehitus on järjekordne samm linna programmi “Lasteaiakoht igale lapsele” elluviimisel, mille eesmärgiks on, et iga Tallinna elanik saaks oma koolieelsele lapsele soovi korral lasteaiakoha. Lisaks tekib uute lasteaiakohtade lisandumisel ka lapsevanemal võimalus panna laps kodu lähedale lasteaeda.”

Padriku lasteaia valmimisega saab Tallinn juurde 120 uut lasteaiakohta. Investeeringute kogumahuks on kavandatud 32 miljonit krooni, milles sisaldub ka köögi sisustuse, vajamineva mööbli ja aknakatete maksumus. Ehitustööde valmimise tähtaeg on tänavu detsember. Lastele avatakse uus hoone järgmise aasta alguses.

Lasteaias on kavas avada kuus rühma, neist kaks sõime- ja neli lasteaiarühma. Igal rühmal on eraldi mängu- ja magamisruumid, samuti riietus- ja tualettruumid. Hoonesse on kavandatud muusika- ja võimlemissaal. Lasteaial on oma köök ja kõik vajalikud ruumid personali jaoks. Õuealale on rühmadele planeeritud mängumajad ja -väljakud.

Avatava lasteaia rühmad komplekteeritakse Tallinna lasteaedades järjekordades olevatest lastest ja Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2006 määruse nr 109 “Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord” alusel.

Leave a Comment

5 + 12 =
Please leave these two fields as-is: