Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Keila tahab Paldiskilt koolide ja lasteadade hooneid ära võtta

Keila linn esitas Tallinna Halduskohtusse kaebuse, millega taotletakse Harju maavanema korralduste tühistamist, millega anti Paldiski linna munitsipaalomandisse neli kinnistut.

Neil kinnistutel paiknevad Paldiski linna koolide ning lasteaedade hooned. 21. oktoobril otsustas Tallinna Halduskohus Keila linna kaebuse menetlusse võtta ning rakendada ka esialgset õiguskaitset, mis tähendab, et Paldiski linnal ei ole võimalik kõnealuste kinnistutega tehinguid teha.

Keila linn on seisukohal, et kõnealused korraldused on õigusvastased, kuna koolide ning lasteaedade hoonete omanik on alates 1994. aastast Keila linn. Seega rikkus maavanem nende hoonete aluse maa andmisega Paldiski linna omandusse Keila linna omandiõigust ning otsused tuleb tühistada.

Keila linnapea Tanel Mõistus: „Keila linn, kes sai 1994. aastal seaduse alusel nimetatud hoonete omanikuks, jäi selleks ka pärast Paldiski linna omavalitsusüksuse staatuse taastamist.  Paldiski linn oli vara talle mittekuulumisest teadlik.“

Vaidlus Keila ning Paldiski vahel sai alguse 1994. aastal, mil Paldiski linn muudeti Riigikogu otsusega Keila linna osaks. Kõik Paldiskile kuulunud varad (koolid, lasteaiad jne) läksid selle otsusega Keila linna omandisse.

Paraku ei sätestanud Riigikogu seda, kuidas toimub varade ning kohustuste üleminek Keila linnalt Paldiski linnale pärast viimase taas iseseisvaks omavalitsuseks saamist. See puudujääk võimaldas Paldiski linnal keelduda maksmast katlamaja rekonstrueerimiseks võetud laenu, tuginedes asjaolule, et laenukohustust ei antud Keila linnalt Paldiski linnale viimase iseseisvumisel üle. 31. oktoobril 2007.a tegi Riigikohus otsuse,  millega mõisteti Keila linnalt välja Paldiski katlamaja rekonstrueerimise finantseerimiseks Rootsi Kuningriigiga sõlmitud laenulepingust tulenev võlgnevus summas ca 21 miljonit krooni.

Keila linn juhindub oktoobrikuus esitatud kaebuses samast Riigikohtu 31. oktoobri 2007.a otsusest, milles kohus tegi kindlaks, et varade üleminekut Paldiskile pärast viimase taas iseseisvaks omavalitsuseks saamist seadustega ei reguleeritud.

Tanel Mõistus: „Kuna Keila ei ole neid varasid üle andnud, on kõik toonased varad Keila omad. Kaebuse eesmärk ei ole Paldiskilt varade lõplik äravõtmine, vaid Keila linna ja Keila omaaegse Paldiski linnaosa vahelisele probleemile lahenduse leidmine. Kui riik ning Paldiski linn Keilale jäänud soojalaenuga seonduvast oma käed puhtaks pesevad, siis võib sarnaseid kaebusi tulla veel.“

Leave a Comment

5 + 5 =
Please leave these two fields as-is: