Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Kristiine lasteaed-algkool muudetakse lasteaiaks

Tallinna linnavalitsus kavatseb esitada linnavolikogule otsuse eelnõu, millega kujundatakse alates selle aasta 1. septembrist Kristiine lasteaed-algkool ümber Tallinna Kristiine lasteaiaks.

Tallinna abilinnapea Kaia Jäppineni sõnul on koolivõrgu korrastamise käigus järk-järgult kavas ümber kujundada nende lasteaed-algkoolide tegevus, kus klasside täituvus on väike ja klassikomplektide arv on vähenenud, teatas Tallinna linnavalitsus.

„Möödunud aasta lõpu seisuga on Tallinnas lastesõime koha ootel ca 390 1-3 aastast last ja samas on koolides vabu õpilaskohti,“ tõdes Jäppinen. „Lasteaed-algkooli koolieelseks lasteasutuseks ümberkujundamise järel tagatakse õpilastele võimalus jätkata õpinguid teistes pealinna koolides. Õpilased saavad kooliteed jätkata Kristiine, Lilleküla ja Arte gümnaasiumis.“

Tallinna Kristiine lasteaed-algkool on eesti õppekeelega kool ning asub aadressil Rästa põik 3. Sel õppeaastal töötab nimetatud lasteaed-algkoolis kümme lasteaiarühma ja üks kooliklass. Kooli kolmandas klassis õpib 13 õpilast, kümnes lasteaiarühmas on kokku 197 last, neist sõimerühmades käib 54 last. 31. detsembri 2008 seisuga õpib lasteaed-algkoolis kokku 210 last.

Lasteaed-algkooli koolieelseks lasteasutuseks ümberkujundamise järel on võimalik vabanevad rahalised vahendid ümber suunata tegevust jätkavale lasteaiale, mille kaudu saab tõsta lasteaia pakutava teenuse kvaliteeti ning avada täiendavalt kaks rühma.

Lasteaed-algkooli personali koosseisus on 53 töötajat, neist 29 pedagoogid. Kavatsetavast Tallinna Kristiine lasteaed-algkooli tegevuse ümberkujundamisest on lasteaed-algkooli personali ja lapsevanemaid informeeritud.

Ümberkujundamise otsuse vastuvõtmisel tuleb Tallinna linnavalitsusel moodustada Tallinna Kristiine lasteaed-algkooli ümberkujundamiskomisjon, kinnitada Tallinna Kristiine lasteaia põhimäärus ja tunnistada kehtetuks lasteaed-algkooli põhimäärus.

Kooli ümberkorraldamise või ümberkujundamise otsus tehakse arvestusega,et sellest on võimalik teavitada kirjalikult haridus-ja teadusministeeriumi, maavanemat, kooli, vanemaid  ja õpilasi vähemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.

Eesti Päevaleht 3.02.09.

 

 

Leave a Comment

14 + 12 =
Please leave these two fields as-is: