Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Kodu ja lasteaed – kaks institutsiooni, üks missioon

Seda, mida lapsevanemad ootavad lasteaialt, ei saa kindlasti ära öelda ühe lausega. Või isegi ühe artikli või uurimustööga. Soovid, eeldused ja ootused on erinevad, kuid neil kõigil on üks eesmärk – lapse heaolu ja hakkamasaamine tulevikus.

Lasteaed ja kodu on partnerid, kelle missiooniks toetada igakülgselt lapse arengut. Selleks, et koostöö paremini sujuks, on olulised näiteks üksteisemõistmine, oskus kuulata ja aktsepteerida erinevaid vaateid.

Loomulikult on igal kodul oma nägu ja kodused reeglid ei pruugi mitte kuidagi ühtida lasteaia eeskirjadega. Ideaalis ootab iga lapsevanem, et tema lapse eripärade ja vajadustega arvestatakse kõige enam, kuid reaalselt on see võimatu. Nii peabki leidma koostöövormi, mis peaks silmas lapse huve, kuid võimaldaks lasteaiapäeva veeta meeldivas ja hästitoimivas kollektiivis.

Üheks võimaluseks lähendada lasteaia ja vanemate arusaama kasvatuspoliitikatest on korraldada ühiseid koolitusi või loenguid.

Üks asutusi, mis pakub koolitusi nii lapsevanematele kui lastega töötavatele spetsialistidele, on Perekeskus Sina ja Mina. Kõige tuntum ja populaarsem koolitus perekeskuselt on Gordoni Perekool.  See on kursus, mis aitab arendada lapsevanemate oskusi, mille abil luua ja hoida vastastikku rahuldustpakkuvaid suhteid ning mis aitavad arendada laste enesedistsipliini, teiste vajadustega arvestamise oskusi, koostöövõimet ja tõstavad lapse enesehinnangut. On ju hea, kui lasteaiaõpetajad ja vanemad kasutavad samu võtteid laste positiivsete käitumisviiside kujundamisel. Kodu saab olla toeks lasteaiale ja vastupidi. Kui on soov valida mõlemale poolele just tema funktsioonist lähtuv koolitus, siis õpetajatele korraldatakse samal süsteemil põhinev Õpetajate kool. Perekoolist eristab seda spetsiifiliste näidete kasutamine ja lähtumine õpikeskkonnast.

Perekeskus pakub tutvustavat  lühiloengut, kus on võimalik saada ülevaade Gordoni Perekoolis õpitavast ja nii jõuda otsuseni, kas see on info, mida vajab meie lasteaed või meie lapsevanemad. Loengu nimeks „Kasvame koos – sina oled eeskuju“ – sest eks võtavad lapsed oma käitumismallid üle just nendega tegelevatelt täiskasvanutelt. Olgu see siis kodus vanematelt või lasteaias õpetajatelt.

 

Loe lähemalt: www.sinamina.ee

 

 

 

Leave a Comment

14 + 9 =
Please leave these two fields as-is: