Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Väärtuskasvatuse kogumik igasse lasteaeda

Väärtused [1280x768]TÜ eetikakeskuse ja TLÜ kasvatusteaduste instituudi koostöös on ilmumas kogumik „Väärtused koolieelses eas: väärtuskasvatus lasteaias“, mis vahendab nii teooriat kui ka praktilisi kogemusi väärtuskasvatusest lasteaias.

Kogumiku esitlus toimub 24. augustil kell 10 Eesti Keele Instituudis (Roosikrantsi 6, Tallinn). Esinevad prof. Margit Sutrop, prof. Lorraine Ling (Austraalia) ja prof. Marika Veisson ning Egle Säre viib läbi lastega filosofeerimise töötoa. Tutvustatakse ka lasteaedade väärtuskasvatuse konkurssi ja kõigil lasteaedadel on võimalik saada raamatust tasuta eksemplar. (Osalemissoovist teatage palun nelli.jung@ut.ee.)

Kogumiku „Väärtused koolieelses eas: väärtuskasvatus lasteaias“ aluseks on veendumus, et väärtuskasvatuse nurgakivi pannakse lasteaias – lasteaial on kodu kõrval väga oluline roll isiksuse kasvatamisel. Siiani on lasteaias toimuvat väärtuskasvatust ühiskonnas sageli alahinnatud. Antud kogumik aitab mõista, kui suur on lasteaia roll selles, et meie lastest saaksid hoolivad, töökad, ausad, loovad ja õnnelikud inimesed.

Kogumiku eesmärk on avada mitmekülgselt lasteaias toimuva väärtuskasvatuse võimalusi läbi erinevate kasvatusvaldkondade ja tegevuste. Seejuures lähtutakse koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas (2008) sõnastatud põhimõtetest, mille alusel suunatakse nii laste kognitiivset kui ka sotsiaalset arengut seitsmes valdkonnas (mina ja keskkond, keel ja kõne, eesti keel kui teine keel, matemaatika, kunst, muusikaõpetus).

Väärtuskasvatuse seosed valdkonnaga mina ja keskkond kirjutab põhjalikumalt lahti Inge Timoštšuk, keele ja kõne valdkonnaga Mare Müürsepp ja keelega Jüri Valge, eesti keele kui teise keelega Lehte Tuuling, matemaatikaga Merit Lage, kunstiga Edna Vahter, muusikaõpetusega Maia Muldma. Lasteaias on kesksel kohal mängutegevused, mis ühendavad kõiki nimetatud valdkondi – näiteid väärtuskasvatust võimaldavatest mängudest toovad Lea Gross, Imbi Kivilo ja Aino Ugaste. Õppe- ja kasvatustegevuse tervikliku käsitluse on vaatluse alla võtnud Tiina Peterson, Silvi Suur ja Tiia Õun. Meediale väärtuste kujundajana keskendub Kristi Vinter. Pärje Ülavere kirjutab väärtuskasvatuse kogemustest Tallinna Lasteaias Kikas. Kogumiku koostaja on prof. Marika Veisson.

Kogumik on välja antud HTM-i riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ raames ja kõik lasteaiad saavad soovi korral endale tasuta eksemplari. Esimene võimalus selleks on kogumiku esitlusel (24.08 kell 10, Roosikrantsi 6, Tallinn), kuhu on soojalt oodatud kõik huvilised. Palume oma osavõtust teatada hiljemalt 23. augustiks (nelli.jung@ut.ee või 737 5426).

Kui olete kogumikust huvitatud, kuid kellelgi Teie lasteaiast pole võimalik 24. augustil Tallinnasse esitlusele tulla, siis edaspidi koordineerib kogumike lasteaedadele jagamist TLÜ kasvatusteaduste instituut (marika.veisson@tlu.ee).

Nelli Jung

TÜ eetikakeskus

nelli.jung@ut.ee

www.eetika.ee

Leave a Comment

14 + 9 =
Please leave these two fields as-is: