Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Keskkonnaamet alustab sügiseste õppeprogrammidega

Keskkonnaamet pakub alates 6. septembrist kuni  15. novembrini üldhariduskoolidele ja lasteaedadele üle 70 erineva õppekavakohase programmi, mis aitavad kinnistada koolis õpitut rikkalike praktiliste tegevuste ja vaatluste kaudu.

Teemade ring, mille hulgast huvipakkuvamaid tegevusi valida, on lai. Sobiva programmi leiab nii erinevate looduse kui keskkonna ja selle kasutusega seotud teemade hulgast- looduskaitse, kaitsealad, kooslused ja nende areng, pinnavormid ja nende teke, erinevad aastaajad looduses,  elurikkus, loodus pärandkultuuris, maavarad, veekasutus- ja kaitse, jäätmetekke vähendamine, jäätmete taaskasutamine jne.

Programmide raames on võimalik loodust tundma õppida kõigi meelte abil, nii erinevatel radadel matkates kui ka kooliõues, külastada jäätme- või reoveepuhastusjaama. Mõned programmid on läbiviidavad ka kooliklassis. Sügisel on eriti hea aeg teha tutvust näiteks seeneriigi ja lindude rändega, uurida põnevat elurikkust puudel ja kividel. Jätkuvalt korraldame kõigis maakondades populaarseks saanud jäätmeteemalist programmi, kus sipelgas Ferda õpetatab säästvalt tarbima ning jäätmeid sorteerima.

Pakutavate programmide nimekirjaga saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee. Täpsem info programmide sisu kohta (töölehed ja programmide kirjeldused) on kättesaadav Keskkonnahariduse andmebaasis www.keskkonnaharidus.ee.

Programmid on koolidele ja lasteaedale tasuta, juhendajateks on Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistid, kellega tuleb programmi tellimiseks ühendust võtta.

Lisainfo: Maris Kivistik, Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja, tel. 5183249, maris.kivistik@keskkonnaamet.ee

Aet Truu
Keskkonnaameti pressiesindaja
6272 195
510 8854
aet.truu@keskkonnaamet.ee

Leave a Comment

6 + 2 =
Please leave these two fields as-is: