Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Lasteombudsman kutsub lapsi oma õigustest joonistama

Õiguskantsler kui lasteombudsman kuulutab välja laste joonistusvõistluse teemal „Minul on õigus…“, kutsudes lapsi oma õigustest joonistama.

Peamiste ülesannetena kontrollib lasteombudsman laste õigusi puudutavate õigustloovate aktide vastavust seadusele ja põhiseadusele ning kõikide avalikku võimu teostavate isikute ja asutuste tegevust lapse õiguste valdkonnas. Igal lapsel, aga ka lapsevanemal või lapse seaduslikul esindajal on õigus pöörduda õiguskantsleri kui lasteombudsmani poole avaldusega lapse õiguste kaitseks.

Lisaks järelevalve teostamisele on lasteombudsmani ülesanded ka laste kaasamine neid puudutavate otsuste tegemisse ja laste õiguste edendamine. Lasteombudsmanina on õiguskantsler laste eestkõneleja, aidates laste arvamusel jõuda otsustajate ja poliitikakujundajateni.  Õiguskantsleri juurde lasteombudsmani ülesande täitmiseks loodud laste õiguste osakonna üks esmane ülesanne ongi juhtida nii laste kui täiskasvanute tähelepanu laste arvamuse ärakuulamise ja lastega arvestamise vajalikkusele.

Lapse õiguste teemalisel joonistusvõistlusel on eesmärk teavitada lapsi ja noori lasteombudsmani olemasolust ning luua nendega kontakt, soov teada saada, mida lapsed ise oma õiguste all mõistavad ning ärgitada neid oma õigustest rohkem teada saama.

Läheneva lastekaitsepäeva raames ning suunamaks lapsi oma õigustele mõtlema

kuulutab õiguskantsler kui lasteombudsman välja laste joonistusvõistluse teemal „Minul on õigus…“

Ootame laste joonistusi sellest, mida lapsed enda õiguste all mõistavad ning mis neile selle teemaga seondub. Iga pildi autor võiks lõpetada lause, andes nii pildile pealkirja.

Õigusi on väga mitmesuguseid ja neile võib läheneda erinevatest vaatenurkadest! Tahame joonistustes näha õigusi lapse perspektiivist. Hindame originaalset ja loovat lähenemist, soovi ja oskust elus oma õigusi märgata, teadvustada ja tuletada. Ning soovi oma õigustest rohkem teada saada. Selleks saab huvi korral aluseks võtta lapse õiguste konventsioonis toodud põhimõtteid:

1. ÜRO Lapse Õiguste Konventsioon: https://www.riigiteataja.ee/akt/24016

2. Unicef Eesti lihtsustatud kokkuvõte laste põhiõigustest: http://www.unicef.ee/page/61

Joonistusi ootame kolmes vanuserühmas:

–         lasteaialapsed (vanuses kuni  6 -aastased),

–         põhikooli  1.-4. klassi lapsed (vanuses 7-11-aastased),

–         põhikooli 5.-9. klassi lapsed (vanuses 12-16-aastased ).

Joonistusi hindab õiguskantsler Indrek Teder koos laste õiguste osakonnaga. Tulemused tehakse teatavaks ja auhinnad iga vanuserühma kolmele vahvamale joonistusele antakse  üle 1. juunil – lastekaitsepäeval lastele korraldatud avatud uste päeval Õiguskantsleri Kantseleis.

Ootame laste joonistusi 20. maiks (viimase postituskuupäevaga 18. mai) aadressile Kohtu 8, Tallinn 15193 märgusõnaga „Lapse õigus“.

Soovituslikult A3 või A4 formaadis joonistused palume allkirjastada, lõpetades lause „Minul on õigus…“, ning märkida joonistusele autori nimi ja vanus.

Töö tagaküljele palume kirjutada lapse kool ja klass või lasteaed ja rühm. Kui lapse tööl on olnud juhendaja, siis ka juhendaja nimi.

NB! Saadetud joonistusi ei tagastata ning neid võidakse edaspidi õiguskantsleri laste õiguste osakonna materjalides autori nimele viidates kasutada. Samuti saab edaspidi pilte vaadata  valmivalt lasteombudsmani kodulehelt.

Täiendav info ja küsimused joonistusvõistluse kohta:

Andra Reinomägi

Õiguskantsleri laste õiguste osakonna nõunik

e-post andra.reinomagi@oiguskantsler.ee

tel. 693 8425

Kontakt meediale:

Jaana Padrik

Õiguskantsleri avalike suhete nõunik

jaana.padrik@oiguskantsler.ee

 http://www.oiguskantsler.ee/index.php?newsID=312&menuID=39

tel. 693 8423

mob. 50 18 793

Leave a Comment

11 + 5 =
Please leave these two fields as-is: