Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Kas lego või Barbi … või hoopis õppemäng?

G-kell [800x600]Kuidas muuta teadmiste omandamine huvitavaks ja mitmekesiseks? Kuidas õpetada last nii, et ta omandaks teadmised õppimist enda jaoks teadvustama?

 Kuna kooli ja õpetajate esmaseks ülesandeks peab olema õpilaste õpihuvi äratamine, positiivsete emotsioonide tekitamine ja alalhoidmine, õppetöösse positiivse suhtumise kujundamine ning loova mõtlemise arendamine, siis oleme pühendunud õppemängude loomisele.

Tuginedes erinevate teoreetikute seisukohtadele on õppemängude omapäraks nende väga mitmekesine mõju isiksuse arengule.

 harju maakond [800x600]Kuigi meie õppemängud sarnanevad traditsioonilistele lauamängudele, on nende temaatika seotud otseselt koolieelse lasteasutuse ja põhikooli riikliku õppekava õpitulemuste saavutamisega. Meie loodud õppemängud võimaldavad lõimida erinevaid õppeaineid, õpetavad lapsi orienteeruma igapäevaelu sündmustes.

 Õppemängud võimaldavad arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi – õpitakse arvestama kaaslasega, teda ära kuulama, vajadusel abistama, peetakse kinni reeglitest. Õppemängu puhul on tegemist reeglistatud mänguga, kus laste tegevus on ette määratud. Laps peab mängulise tegevusega täitma didaktilisi ülesandeid. Ta tegevus peab olema huvitav ning kaasahaarav kuni mängu lõpuni.

Lapse loovuse arendamiseks on oluline anda aega mängimiseks, võtta ise mängust osa, kiita last leidlikkuse eest, vajadusel aidata last ideede leidmisel.

 Mängige ise ja õpetage ka lapsed mängima. Meie tegemistega saab lähemalt tutvuda kodulehel www.oppemangud.ee

 

Sirje Piht

Ciconia Õppemängud OÜ

Leave a Comment

8 + 14 =
Please leave these two fields as-is: