Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Linnud viisid Raeküla lapsed loodust kuulama

MUUDETUD_IMGP2951Üha enam räägitakse tänapäeval keskkonnateadlikkuse suurendamisest nii laste kui ka täiskasvanute seas. Kodukoha loodusest lähtuvalt sai Pärnu Raeküla lasteaia rühmade nimetusteks valitud kuue levinud linnu rahvapärased nimetused: Värvukesed, Siisikesed, Sirtsukesed, Siidisabad, Kullalinnud ja Õnnelinnud.

2011. aasta kevadel sai Raeküla lasteaed SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt rahastuse keskkonnahariduslikule projektile “Linnud viivad meid loodust kuulama“. Projekti eesmärkideks oli õueõppe aktiivne rakendamine, kodukoha looduse väärtustamine, keskkonda ja loodushoidu väärtustav õppe- ja kasvatustöö ning laste, pedagoogide ja vanemate keskkonnateadlikkuse suurendamine.

2011. aasta septembrist 2012. aasta juunini toimus projekti raames mitmeid üritusi.
Avaürituseks oli 23. septembril toimuv laste ja vanemate ühine väljasõit Kabli linnuvaatlusjaama. Õppepäeval osales 29 last Kullalindude ja Õnnelindude rühmast ning 18 lapsevanemat. Koos vaadeldi mereäärsel õpperajal loodust ja kuulati linnulaulu.

MUUDETUD_KabliLinnujaama jõudes tutvustas ornitoloog lastele linde, räägiti lindude rõngastamisest ja lindude rändest. Lapsed läbisid koos vanematega lühikese matkaraja, kus nad said uusi ja huvitavaid teadmisi lindude elust rannaniidul ja metsas ning uurida-vaadelda lähemalt lindude pesakaste. Vahelduseks mängiti mõni põnev lindude teemaline liikumismäng.
Seejärel suunduti RMK Kabli looduskeskusesse, kus näidati mudilastele lindude teemalist fotoesitlust.
Põnev ja tegus hommikupoolik Kablis lõppes ühise piknikuga lõkkeplatsil. Uusi teadmisi lindude elust ja põnevust said nii lapsed kui ka nende vanemad.

Kevadel toimusid lastele jutuvestja Piret Pääri muinasjututunnid. Muinasjuttude teemaks olid linnud. Lõunasel ajal oli koolitus õpetajatele muinasjuttude vestmisest ja jutupanga loomisest.
Jutupanga loomisel olid osalejad nii õpetajad kui ka lapsed koos vanematega. Jututubadevahelisel ajal oli võimalus rühmades laste ja vanemate ühistööna kirjutada jutukesi lindudest. Usina ühistöö tulemusena valmis linnuteemaline jutupank.

MUUDETUD_IMGP2322Projekti raames koostasid õpetajad Merike Palginõmme nõuannetele tuginedes iga rühmanimetusele vastava linnu teemalise juhendmaterjali. Valminud jutupanga ja juhendmaterjaliga on kõigil huvilistel võimalus tutvuda Raeküla lasteaia kodulehel.
Samuti andis projekt võimaluse soetada õppevahendeid: näitlik õppematerjal lindude tundmaõppimiseks, binoklid, lindude talviseks toitmiseks ja söögiharjumuste jälgimiseks söögimajad ning kuus pesakasti. Endine Raeküla lasteaia õpetaja Karin Peetsalu valmistas kaks riidest raamatut, mille vaatamisel ja kasutamisel on võimalik rakendada eri meeli.
Lasteaia loodusõpperaja kuus vaatluspunkti said projekti tulemusel lastepäraselt kujundatud puust tähised. Nendel on kujutatud Raeküla lasteaia rühmanimetustes olevaid linde ja punktides saab korraldada aktiivõppetegevusi.

1. juunil, lastekaitsepäeval tähistati lasteaia õuealal projekti lõppu keskkonnaalase perepäevaga „Linnud ja loodus meie ümber“. Perepäeval oli igal lapsel võimalus koos vanemaga osaleda lindude teemalistes aktiivõppe tegevustes, mis viidi läbi kuues tähistatud vaatluspunktis.
Näiteks oli üheks ülesandeks lasteaia õuealal lindude pesakastide leidmine ja loendamine. Kompimiskotikesest tuli üles leida lindude suled. Samuti sai läbi takistuste veeretada lindude mune jne.
MUUDETUD_IMGP2333Enne rajale asumist sai iga laps kaasa perepäeva kaardi, kuhu tuli iga vaatluspunkti läbimise eest koguda tempel. Lõpetuseks oli kõigile lastele üks magus üllatus. Perepäeval tutvustati lapsevanematele kõiki projekti käigus muretsetud õppematerjale.
Tagasiside üritusest oli väga positiivne. Vanemad arvasid nii: veel rohkem sellesarnaseid üritusi, väga tore oli; tore oli, veel loodusmänge; väga tore mõte ja teostus; väga lahe oli, selliseid üritusi võiks veel olla; kena hariv üritus.
Kõikide osalejate ja ürituse korraldajate positiivne tagasiside innustab edaspidi lasteaeda koos vanematega korraldama ühiseid üritusi lasteaia õuealal.
 

 

Liisa Saarse, Pärnu Raeküla Lasteaia õpetaja

Leave a Comment

12 + 6 =
Please leave these two fields as-is: