Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Robootikaringid alustavad lasteaedades

Tiigrihüppe Sihtasutus koostöös MTÜ Robootikaga alustab programmiga LEGO WeDo, mis võimaldab pakkuda tehnoloogiaalast huvitegevust juba lasteaias.

LEGO WeDo on lastele alates viiendast eluaastast mõeldud robootika komplekt, mis ühendub arvutiga ja pakub võimaluse ehitada ning programmeerida lihtsaid LEGO mudeleid koos mootorite ja anduritega. Lapsed saavad vahendeid kasutades arendada matemaatilisi-, inseneri-, tehnoloogia- ning keelelisi oskusei.  

„Tiigrihüppe Sihtasutus peab oluliseks laste tehnoloogiaalase hariduse toetamist juba varases eas. Sihtasutuse tehtud küsitlused näitavad, et õpetajate hinnangul areneb robootikaga tegeledes oluliselt laste loovus ja innovaatilisus, paraneb meeskonnatööoskus ning arusaamine IKT-st üldisemalt. Lapsed peavad tähtsaks suurenenud õpimotivatsiooni ja häid suhteid kaasõpilastega,“ ütles Sihtasutuse koolituse valdkonna juht Ave Lauringson.

Koostöös MTÜ Robootikaga on Tiigrihüppe Sihtasutus välja töötanud õpetajakoolituse programmi, mille on juba läbinud 40 lasteaia- ja algklasside õpetajat. Lisaks on koostatud eestikeelsed metoodilised õppematerjalid, mis peaksid lihtsustama WeDo komplektide kasutuselevõttu.

Käeoleval aastal on lasteaedadel ja lasteaed-algkoolidel võimalik osaleda LEGO WeDo pilootprogrammis.  Eesmärgiks on saada laialdasem kogemus LEGO WeDo komplektide kasutamisest lasteaedades ja algkoolide esimestes klassides, et järgnevatel aastatel pakkuda programmi juba suuremale grupile.

Pilootprogrammiga liitumine ja lisainfo: http://www.tiigrihype.ee/et/lego-wedo

Ave Lauringson
655 0290
ave.lauringson@tiigrihype.ee
www.tiigrihype.ee

Taavi Duvin
MTÜ Robootika
taavi.duvin@gmail.com

Leave a Comment

7 + 5 =
Please leave these two fields as-is: