Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Laps vajab lähisuhtevägivallas kaitset!

Laps vajab lähisuhtevägivallas kaitset!

Täna, 31.01, algusega kell 13.00 toimub MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel Justiitsministeeriumi suures saalis (Tõnismägi 5a) lähisuhtevägivalla ümarlaudade sarja kokkuvõttev kohtumine „Lapse kaitse lähisuhtevägivalla juhtumitesLähisuhtevägivalla ümarlaudadega alustas MTÜ Lastekaitse Liit möödunud aasta kevadel, kui toimus esimene ümarlaud teemaks „Laps perevägivalla ohvrina“. Tänasel ümarlaual võetakse kokku kõik seni tõstatatud probleemkohad ning pakutakse ka konkreetseid lahendusi (sobilikud teenused, seadusandluse muudatused jt).

 Statistika näitab, et 2011. aastal registreeriti Eestis 1939 perevägivallajuhtumit, mis on hinnanguliselt 26% vägivallakuritegudest. Aastal 2012 pöörduti perevägivallaga seoses ohvriabisse kokku 2065 korral, millest lastevastase vägivallaga oli seotud 243 juhtumit. Kõige enam menetletakse perevägivalla juhtumeid kehalise väärkohtlemise ja ähvardamisena. Kuigi perevägivalda esineb kõigis sotsiaalsetes gruppides, on see eriti levinud nende ühiskonnagruppide seas, kus on ka muid sotsiaalseid probleeme. Lastevastase perevägivalla olemus on täiskasvanute vägivallaga võrreldes nii sarnane kui ka erinev. Väga väikesed lapsed ei pruugi olla muud kogenud ja usuvad, et vägivaldsed suhted on kõikides peredes. Laps on aga oma igas aspektis oma vanematest sõltuv.

 Oluline on ratifitseerida riigi poolt Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon, mille eesmärk on edendada koostööd perevägivalla kaotamiseks, millest lapsed paraku kannatajatena osa saavad. Rahvusvahelise ja siseriikliku koostöö tulemusena saab tagada lapse õigusi kaitstusele vägivalla eest,“ rõhutab MTÜ Lastekaitse Liit  juhataja Alar Tamm.

Probleeme on mitmeid. Vajakajäämisi esineb mitmetes valdkondades, nii varajases märkamises, lastele mõeldud ohvriabiteenustes kui ka kriminaal,- kui ka tsiviilkohtumenetluses.
31.01 ümarlaual arutatakse järgmisi teemasid:-
 – süsteemi kitsaskohad;
vägivalda kogenud laste abistavad teenused ja võimalikud
lahendused;
 – laps kui lähisuhtevägivalla juhtumites kannatanu ja tunnistaja õigussüsteemis;
 konkreetsed ettepanekud seadusandluse muutmiseks.

 Oma ettekannetega astuvad üles nii temaatikaga seotud vabaühendused kui ka Justiitsministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad.

Ümarlaud toimub Justiitsministeeriumi suures saalis (Tõnismägi 5a), kell 13.00-16.30

 

Pressiteate koostas:

Kiira Nauts, projektijuht

 

Lisainfo:

Alar Tamm, MTÜ Lastekaitse Liit juhataja, tel 5086656

Kiira Nauts, MTÜ Lastekaitse Liit projektijuht, tel 53771086

 

Leave a Comment

5 + 11 =
Please leave these two fields as-is: