Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Hea kogemus

my picture 037 (2) (Small)Pärnu Männipargi lasteaias otsustati, et sügisesel lastevanemate koosolekul annavad õpetajad lastevanematele võimaluse praktilise tegevuse kaudu teada saada, mis on aktiivõpe ja milliseid aktiivõppemetoodikaid lasteaias kasutatakse.
Mida teeme ja kuidas teeme? Eri vanuse rühmades lähenesid õpetajad metoodikate tutvustamisele erinevalt.
Vanemõpetaja Eve Sarve kogemused 4 – 5 aastaste laste lastevanemate koosolekult:
mõtlesin kaua, kuidas viia koosolek läbi nii, et oleks lastevanematele huvitav ja informatiivne. Eelmise õppeaasta arenguvestlusel lastevanematega selgus, et lapsed räägivad tegevustest lasteaias vähe. Neile meeldib lasteaias, saab palju mängida aga õpitegevustest juttu pole. Kogu aeg mängime, ütlevad lapsed kodus.
Otsustasin lastevanematele ülevaate õpitegevustest anda nende oma kogemuse kaudu.
Kui kõik lapsevanemad olid kohal, ütlesin, et koosolek jääb ära. Miks enne ei teatatud? Oli ka üllatunud nägusid. Ütlesin, et täna hakkame koos mängima. Teie olete lapsed ja teeme teiega läbi ühe lõimitud õppetegevuse, mis sisaldab arvumaa tutvustamist, meelte koolitust, häälimist, kiusamisest vaba lasteaia metoodika tutvustust ja õuesõpet.
Palusin moodustada ringi ja seejärel ütles iga lapsevanem, kelle ema või isa ta on. Meie rühma nimi on Männioravad. Lapsed alustavad päeva oma rühma salmi lugemisega:
„Männiorav krips ja kraps, oma rühma tubli laps“.
my picture 044 (2) (Small)Eelnevalt olin põrandale asetanud arvumaa vahendid: numbrite aiad ja numbriraja. Selgitasin, et tänane tegevus algab arvumaa külastamisega. Palusin lastevanematel läbida numbrirada ühest kümneni. Peatuda igal numbril ja öelda, mis numbril ta seisab. Jõudnud „arvumaale,“ said lapsevanemad teada, et arvumaal elavad numbrid, mida nüüd üheskoos õppima hakkame. Igal numbril on oma maja. Koos saime paika numbrite majad ja iga maja oma aeda. Nimetasin, et Arvumaa tegevused õpetavad lapsi mõtlema, olema tähelepanelik, leidma seoseid. Arvude jaoks on ka erinevad loendamist võimaldavad mängud. Numbrilinnade rajamisega sattusid lapsevanemad päris hoogu.

Seoste leidmiseks võttis iga lapsevanem karbist ühe mänguasja ja leidis arvuaia, kuhu tema mänguasi sobib ja põhjendas, miks sobib? Oli leidlikke momente. Üks isa näiteks leidis, et lehma võib panna nii nelja kui number kuue aeda, sest neli jalga ja kaks sarve on kokku kuus. Mängisime läbi ka numbriraja mängu, kus oli kaks võistkonda. Mängu võitis see võistkond, kes jõudis esimesena oma mängijaga number kümne peale. Lapsevanemaid üllatas, et oskasin poole mängu pealt ennustada, kumb võistkond võidab. Püüti salanipile jälile saada.
Jätkasime meelte koolitusega. Lapsevanem valis endale õuna. Palusin nimetada viis meelt ja seejärel hoolikalt vaadata, nuusutada, katsuda õuna ja nimetada mida veel saab õunaga teha? Kuulmist ei nimetatud. Aga õuna saab ka kuulata. Koputasin õunaga vastu lauda, õun tegigi „häält.“ Lapsevanemad leidsid teisigi mooduseid, kuidas õun saab häält teha. Enne kui jõudsin jutuga maitsmismeeleni, selgus et „lapsed“ olid juba maitsma hakanud. Olin plaaninud õunad korraks kokku korjata ja lasta siis jälle üles otsida. Pidin nüüd ruttu olukorrast väljapääsu leidma. Palusin õunad korraks lauale tuua ja siis oma õun jälle üles leida. Lõbusa naeru saatel, leidis igaüks üles oma hambajälgedega õuna. Seni kuni õuna nositi, rääkisin, mida tähendab mõiste „suunatud uurimuslik õpe“ ja kuidas seda käsitletakse lasteaias.
Õunad söödud, sai iga lapsevanem pildikaardi. Õppisime pilte vaadates sõnu häälima, et lapsevanem vajadusel oskaks last kodus juhendada. Selgus, et häälimine polegi kerge.
Et Männipargi lasteaed on liitunud „Kiusamisest vaba lasteaed“ projektiga. Siis tuli koosolekule lilla karuke, kes on rühma lastele lohutajaks, probleemide lahendjaks. Karu rääkis, milliseid teemasid karude koosolekutel käsitletakse. Mis on sõprus, sallivus, austus, hoolivus, julgus. Tutvustasime massaaži jutukest koos massaažiga. Palusin lastevanematel karule rääkida omamõtetest seoses lasteaiaga. Siis andis karu edasi vajalikud teated ja tänu aktiivse osalemise eest „tegevuses.“
Koduteele said lapsevanemad kaasa ülesande: vaadake koos lapsega kui ilusaks ja värvikaks on muutunud lasteaia ning kodu ümbrus. Palun, et homme tuleb iga laps lasteaeda ühe ilusa värvilise lehega.
Koosolek oli alanud arvumaale minekuga. Arvumaalt väljatulekuks jagasin lapsevanematele numbrikaardid. Koju saavad need, kellel on viis. Kõigil kaartidel polnud number viite. Natuke mõtlemist ja arutamist: viis on ka kolm pluss kaks jne. Kiiresti leiti paariline. Mõni leidis kaks paarilist (kolm pluss üks, pluss üks jms). Tagurpidi mööda numbrirada arvumaalt välja ja võiski koju minna.
Suurimaks tänuks koosolekust olid lapsevanemate sõnad, et nii huvitaval koosolekul pole nad varem olnud ning selgitus: nüüd nad teavad, mis on õppimine läbi mängu, miks laps räägib ainult mängimisest, ise aru saamata, et samal ajal ta ka õpib.

Pärnu Männipargi lasteaia
vanemõpetaja Eve Sarv
Siiri Männikus

 

1 thought on “Hea kogemus”

  1. See oli küll üks vahva ja väga õpetlik koosolek. Vanemate küsimustes lasteaias õpetatava kohta kajastub tõesti sageli mure, et ega siin vist eriti õpetata – muudkui mängitakse. Ja selgitused ikka väga ei veena küll. Usun, et teie rühma vanematel enam kahtlusi pole.

Leave a Comment

2 + 6 =
Please leave these two fields as-is: