Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Keel ja kõne-Sõnamäng: “Muuda sõna.”(6-7.a.lastele)

Eesmärgid:

1.Laps leiab õige tähe.

2.Laps kirjutab sobiva algustähe sõnasedelile.

3.Laps loeb sõna kokku ja selgitab sõna tähendust.

 

Vahendid: tähekaardid, sõnasedelid, kirjutusvahendid (harilik

pliiats,kriit), liikuv aabits ,tahvel.

 

MÄNGU KÄIK:

1.variant.Õpetaja ütleb sõna “AI” ja palub lastel sõna laduda liikuvasse

aabitsasse. Laste ülesandeks on leida sõnale sobiv algustäht (S AI, PAI,

KAI, MAI, LAI, TAI). Lapsed loevad kordamööda uusi sõnu ja selgitavad

sõnade tähendust.

2.variant.Õpetaja kirjutab tahvlile sõna “AI” ja lapsed lisavad

kordamööda sõnale algustähe ja selgitavad uue sõna tähendust.

3.variant.Õpetaja annab igale lapsele sõnasedeli puuduva algustähega. Laps

kirjutab sedelile sobiva algustähe ja loeb sõna ja selgitab tähenduse.

Õpetajal on võimalik kasutada erinevaid ühe- ja kahesilbilisi sõnu: -UKK

(KUKK, LUKK, SUKK, PUKK,NUKK,TUKK),-ADA(PADA, RADA,SADA, JADA,VADA) jt.

 

 

KEEL JA KÕNE

SÕNAMÄNG:LEIA ÕIGE SÕNA!

Vanus 6-7aastat

 

Eesmärgid:

1. Laps loeb sõna ja leiab sõnale paarilise.

2. Laps moodustab liitsõna.

 

Vahendid: Sõnasedelid, tahvel, kriit.

 

MÄNGU KÄIK: 1. variant. Õpetaja annab igale lapsele kordamööda sõnasedeli.

Lauale on asetatud sama arv sedeleid. Laps loeb oma sõna ja valib laualt

teise sõna, mis sobib esimesega kokku (SUU+PILL, MESI+KÄPP).

2. variant. Õpetaja kirjutab sõnad tahvlile kahte tulpa:

LASTE MUMM
SUU AED
MESI PILL

 

Laps peab leidma sõnale teisest tulbast sobiva paaarilise ja sõnad joonega

ühendama (LASTE+AED, SUU+PILL, MESI+MUMM).

 

 

 

katse krepp-paberist ribadega (Small)KATSED ÕHU LIIKUMISEGA.

 

Eesmärgid:

1.Laps teab õhu liikumisest ja tuule tekkimisest.

2.Laps katsetab õhu liikumist erinevate vahenditega.

 

I Katse.

Vahendid: krepp- paberi ribad.

Katse käik:1. Laps hoiab krepp- paberi riba oma suu ees ja puhub seda.

Järeldus: Mida kõvemini puhub, seda kaugemale paber liigub.

2.Laps tõmbab sissehingamisega krepp-paberi enda poole.

Järeldus : Tugava sissehingamise korral liibub pabeririba vastu huuli.

II Katse.

Vahendid: õhuke ja paks paber.

Katse käik: 1.Lapsed panevad paberid lauale ja puhuvad.

Järeldus: Õhuke paber lendab laualt maha.

2.   Laps asetab paksu paberi peopesale ja puhub.

Järeldus: Paks paber lendab käe pealt maha,sest õhk pääseb paberi alla.

 

III Katse.

Vahendid: erineva suurusega kilekotid.

Katse käik : Lapsed ?püüavad õhku? kilekotiga ja sulgevad siis kätega

kotisuu.

Järeldus: Kilekott ei lase õhku läbi ja õhk jääb kilekotti.

 

IV Katse.

Vahendid: erineva paksusega kangatükid.

Katse käik: Laps tõstab valitud kangatüki kahest nurgast kinni hoides

kõrgele pea kohale ja jookseb mööda ruumi.

Järeldus:õhuke kangas lehvib rohkem.

 

tuuleratta meisterdamine (Small)PÄRAST KATSETE SOORITAMIST VÕIB MEISTERDADA TUULERATTA.

 

Vahendid:Umbes 30cm pikkune pulk või joogikõrs.

Rõhknael või nööpnõel.

Paberit,mille külje pikkus on 20cm.

Käärid,liimipulk.

Valmistamine:Võta ruudukujuline paber,murra see kokku nii, et tekivad

diagonaalsed murdejooned.Lõika paber mööda murdejoont lahti(1cm.kesk-

punktist jäta lõikamata).Murra igast nurgast üks ots keskele kokku(võib

kasutada liimi).Kinnita need otsad rõhknaelaga pulga külge või nööpnõe-

laga joogikõrre külge.

 

KATSE: Lapsed jooksevad oma tuulerattaga mööda ruumi.

JÄRELDUS:Tuuleratas hakkas ?tuule?mõjul pöörlema.Tuule tegemiseks võib

kasutada käsifööni.Mida tugevam on tuul,seda kiiremini tuuleratas pöörleb.

 

NB! KÕIKIDE EELNEVATE KATSETE PUHUL VÕIB KASUTADA

TUULE TEGEMISEKS FÖÖNI.

 

KOOSTANUD: Asta Liivrand ja Sirje Saidla Tallinna Lasteaed Pääsusilm

 

 

1 thought on “Keel ja kõne-Sõnamäng: “Muuda sõna.”(6-7.a.lastele)”

Leave a Comment

7 + 2 =
Please leave these two fields as-is: