Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Lasteaednike osalemine infomessil Suunaja

Infomess Suunaja 2014 011 (Small)28. veebruaril toimus Pärnu Kontserdimajas 19. korda koolinoortele infomess Suunaja. Huvilised said tutvuda linna ja maakonna gümnaasiumitega,  kohal olid kutse- ja kõrgkoolide esindajad üle Eesti ja erinevad organisatsioonid, mis tutvustasid noortele pakutavaid võimalusi nii Pärnus kui välismaal.

Ettepaneku reklaamida lasteaiaõpetaja eriala tegi Pärnu Kadri Tänava Lasteaia direktor Reeli Tänavsuu. Lasteaiaõpetaja töö on põnev, mitmekülgne ja loov. Messil osalemise eesmärgiks oli noortele lasteaiaõpetaja, eripedagoogi ja logopeedi elukutsete tutvustamine.

Infomess Suunaja 2014 023 (Small)Töö lastega saab toimuda ainult läbi mängu ja praktiliste tegevuste. Üle vabariigi on lasteaedades kasutusel palju erinevaid aktiivõppe meetodeid. Meie Pärnus tutvustasime neist kolme: Suunatud uurimuslikku õpet, Arvumaad ja programmi Kiusamisest vabaks.

Suunatud uurimuslik õpe ehk avastusõpe on süsteemne meetod, mis tugineb lapse käelisel tegevusel. Õpetaja suunamisel laps uurib ja avastab kõigepealt oma meelte teadliku kasutamisoskuse. See aitab kaasa erinevate avastusõppe teemade läbimisel (avasta värvused, ilm, mõõdud),  ümbritseva eluga tutvumisel ning seoste loomisoskusel.

Infomess Suunaja 2014 041 (Small)Arvumaal läbib laps mängulise õpperaja, tutvudes selle käigus nii arvu koostisega kui ka numbritega. Tegevuspaigaks on Arvumaa, kus asub Arvulinn, milles arvude aiad, majad, arvud ise jpm matemaatikaga seonduvat. Igal arvul on oma lugu ja luuletus ning samuti leiab arvude kohta palju mänge ja tegevusi.

Metoodika Kiusamisvaba lasteaed kaudu õpivad lapsed oma käitumist reguleerima ja konflikte lahendama. Tänapäeval on see väga oluline sotsiaalne oskus, millest oleneb lapse edasine toimetulek koolis ja hiljem täiskasvanuna igapäevaelus. Oluline on täiskasvanute eeskuju probleemide lahendamisel, nendega toime tulemisel. Erinevates tegevustes arendatakse lastes sallivust ja õpetatakse lapsi märkama mitmekesisust elus laiemalt.

Infomess Suunaja 2014 017 (Small)Logopeed ehk kõneraviõpetaja tegeleb eri vanuses laste ja täiskasvanutega. Lasteaia logopeed arendab nende laste kõnet ja suhtlemist, kelle  kõne on vähene või on selles mitmesuguseid vigu. Kooli logopeedi töö kese on laste kirjaliku kõne mõistmine ja loome parandamine.

Eripedagoog on pedagoog, kes töötab mitmesuguste arenguliste ja hariduslike erivajadustega lastega, õpiabiõpetajana ja on vanemate nõustaja. Eelkõige arendab ta inimese isiksust, lapse taju, mõtlemist, mälu ja mõistmist,. Eripedagoog kasutab õpetamisel erimetoodikaid, näiteks kitsamalt spetsialiseerunud eripedagoogid võivad olla surdopedagoogid, kes tegelevad kurtide ja kuulmislangusega lastega.

Infomess Suunaja 2014 004 (Small)Meie töötoa vastu tundsid huvi õpilased, kes kasutasid võimalust lisaks brošüüride kogumisele elavdada oma päeva mängude läbimängimisega. Messi külastanud noored lapsevanemad said teadlikumaks lasteaia igapäevaelu sisulisest tööst ja logopeedide-eripedagoogide tähtsast rollist lasteaias. Lapsi paelus huvitav väljapanek erinevatest vahenditest, millega sai kohapeal mängida.

Infomess Suunaja 2014 024 (Small)Meie arvates on väga oluline, et saime oma elukutset praktikutena tutvustada ja selle vastu huvi äratada. Loodame, et sellest saab traditsioon.

 

 

Pärnu Lasteaed Mai õpetajad

Silja Kaur, pedagoog-metoodik

Margarita Kask, pedagoog-metoodik

Kaidi Truus, vanempedagoog

Infomess Suunaja 2014 022 (Small)

 

Leave a Comment

12 + 13 =
Please leave these two fields as-is: