Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Iga laps on väärtuslik – ÜRO lapse õiguste konventsioon sai 25-aastaseks

Täna 25 aastat tagasi võttis ÜRO Peaassamblee vastu lapse õiguste konventsiooni, mille loomisel lähtuti põhimõttest, et ühiskonnal on kohustus tagada lapse põhivajaduste rahuldamine ning toetada tema võimete arengut.

Konventsioon tunnustab last kui õiguste omajat, samas on lapsed oma õiguste teostamisel sõltuvad täiskasvanutest. Seetõttu on oluline, et täiskasvanu ja lapse dialoogis lähtutaks lapse huvidest. See äärmiselt tähtis põhimõte on konventsiooni üks nurgakivi ning väljendub artiklis 3: igas last puudutavas ettevõtmises tuleb esikohale seda lapse huvid.

Konventsiooni vastuvõtmine ei tähenda vanema rolli olulisuse vähendamist. Vastupidi konventsioon tunnustab vanemate esmast ja olulist rolli ning vastutust lapse üleskasvatamisel, samuti rõhutab ta riigi kohustust austada vanemate õigust suunata  last oma kultuuriväärtustest ja traditsioonidest lähtuvalt,“ rõhutab MTÜ Lastekaitse Liit juhataja Martin Medar. „Riigil lasub ka kohustus vanemaid laste kasvatamisel toetada, sealjuures peab riik tagama vajalike teenuste olemasolu ja kättesaadavuse,“ lisab Medar.

Eesti Vabariik ratifitseeris ÜRO lapse õiguste konventsiooni 1991.aasta novembris võttes sellega endale kohustuse tagada igale Eestis elavale lapsele konventsioonis kirja pandud õigused.

Selleks, et konventsioonis tunnustatud õigused oleks igapäevaelus igale lapsele tagatud, saame me kõik kaasa aidata. Esmalt on oluline, et  nii täiskasvanud kui ka lapsed oleksid teadlikud lapse õigustest ja austaksid neid. Riigi ülesanne on välja töötada vastavad poliitikad, strateegiad ning  konkreetsed ressurssidega tagatud tegevuskavad ja need järjekindlalt ellu viia. Laste vajadused ja võimed erinevad ning varieeruvad sõltuvalt nende vanusest: poliitikate ja tegevuskavade kujundamisel ja elluviimisel peab arvestama kõikide vanusegruppide huvidega.

Oluline on, et laste arvamused neid puudutavate küsimuste käsitlemisel oleks välja selgitatud ning otsuste tegemisel arvessevõetud vastavalt nende eale, võimetele ja küpsusele. Taoline dialoog saab alguse perekonnas ning lapse kasvades laieneb ühiskonna eri tasanditele.

Täna toimub MTÜ Lastekaitse Liit noortekonverents „Õigus olla laps: eile, täna, homme“, mille fookuses on Eesti lapse mured ja rõõmud läbi aja. Konverents toimub Lapse õiguste kuu raames, mis on pühendatud ÜRO Lapse õiguste konventsiooni 25-ndale aastapäevale.

Vaata lähemalt Lapse õiguste kuu tegevusi: http://konventsioon25.lastekaitseliit.ee/.

Konverentsi saab otse vaadata ka ERRi uudisteportaalisthttp://uudised.err.ee/v/eesti/c8b0411a-801f-467a-8d6e-f14f33a3c729

Ajakirja Märka Last! konventsiooni erinumber: http://ajakiri.lastekaitseliit.ee/2014/11/lapse-oiguste-konventsioon-25/

 

Täiendav info:

Martin Medar

MTÜ Lastekaitse Liit juhataja

55694365

Leave a Comment

7 + 2 =
Please leave these two fields as-is: