Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Õpetajavahetus on huvitav ja tore!

Tartu (Large)Sillamäe lasteaed Päikseke kuulub Ettevõtliku kooli projekti alates 2009.a. Lasteaia kõikidele pedagoogidele ja personalile oli antud uus ja tundmatu töösuund. Töötamist selles suunas õppisid täiskasvanud koos lastega. Meie lasteaia Päikseke õpetajad kirjutavad oma rühmaprojekte juba kolme aastat. Rühmaprojektide tegevuste raames  planeerivad pedagoogid erinavaid üritusi lastele koostöös lastevanematega.  Tähtis moment on erinevate partnerite koostöösse kaasamine. Tänu uute ja huviliste inimeste kaasamise saab meie laste elu lasteaias  eredaks ja mitmekesisemaks.

Ettevõtliku kooli projektis osalemine annab lasteaia pedagoogidele võimaluse jagada oma kogemust, teadmisi ja vilumusi mitte ainult oma linna- vaid  ka riigitasemel.  Üheks Ettevõtliku kooli projekti põhisuunaks on kogemuste vahetus:  töö laste,-lastevanemate   ja partneritega. Selles suunas on Sillamäe lasteaial Päikseke  kogemusi ja materjale piisavalt.  Meie õpetajad jagasid oma kogemust linna ja Ida-Virumaa lasteaedade kolleegidega.

Mitu korda demonstreerisid  lasteaia administratsioon ja õpetajad oma kogemusi  Haridusfestivalil Ettevõtliku Kooli projekti raames.  Mitte vähem tähtsam töösuund projekti raames on õpetajavahetus. Antud töösuund on kõige ebatavalisem ning tekitab kolleegides hämmeldust.

Sillamäe lasteaia Päikseke õpetajad olid esmaavastajad teiste lasteaedade õpetajate seas Ettevõtliku Kooliprojekti raames, nii linnatasemel, kui ka riigitasemel.  Tekib küsimus, mis tähendab „õpetajavehetus“ ning kuidas seda võib praktikas rakendada? Seletame, et „õpetajavehetus“ on ühe asutuse õpetaja teise asutuse lastele mängu- või õppetegevuse  organiseerimine ja läbiviimine.

Ilmnes, et see ülesanne on meie õpetajatele  jõukohane. Hakkasime kogemusi omandama selles suunas oma linna raames. Nagu öeldakse – „kodu seinad aitavad“. Sillamäe linn pole  suur linn, kolleegid tunnevad üksteist. Kerge oli kokku leppida ja seletada, milleks seda on vaja. Meistriklassid (kingituste ja suveniiride valmistamine, liikumistegevus), mis lasteaia Päikseke õpetajad organiseerisid, olid huvitavad, kasulikud nii lastele kui ka täiskasvanutele.

Otsustasime pedagoogidega,  et ei ole vaja saavutatul peatuda. Sel aastal planeerisime uute sõprade ja partneritega vastuvõttu Tartu lasteaiast Annike.  Tänu IVEKile ja Kristile Koldgebrgile isiklikult sai  organiseeritud selle ürituse läbeviimiseks transport.  Sillamäe lasteaia Päikseke pedagoogid viisid läbi Tartu lasteaias Annike õppetegevuse  teemadel „Liikumine see on tore!“ (Sillamäe lasteaia Päikseke liikumisõpetaja on Nelli Okamanchuk) ja „Saame tuttavaks ja teeme koos ära!“ (Sillamäe lasteaia Päikseke keelekümblusrühma õpetaja Riina Dudina).

Me kõik teame, et lasteaedades töötavad andekad ja positiivsed täiskasvanud. Tõeline pedagoog leiab võtme iga lapse, ka kinnise iseloomuga lapse südamesse. Meie õpetajad   püstitatud ülesandega edukalt hakkama. Suhtlemise käigus lastega kasutasid nad oma kogemusi ja teadmisi.

Keelekümblusrühmas õppivad lapsed koos õpetaja Riina Dudinaga, valmistasid oma kätega loomade ja linnude teatrimaske. Sillamäe lasteaia Päikseke õpetaja Jelena Zvanskaja aitas laste tegevuse organiseerimisel ja läbiviimisel. Keelekümblusrühmaõpetaja arvas,et  lapsed saavad oma  valmistatud maske  rühmas  teatritegevuses  kasutada. Lasteaia Päikseke liikumisõpetaja Nelli Okamanchuk õpetas lasteaia Annike lapstele  kaasaegseid  tantse  ning viis teatevõistlusi  läbi. Seejuures  aitas teda lasteaia Päikseke ujumisõpetaja Elena Chesnokova.

Tahaksime tänada tiheda  koostöö eest, südamliku ja lahke vastuvõttu eest Tartu lasteaia Annike töötajaid ja isiklikult lasteaia direktorit Valentina Soosaart.

Me arvame, et meie pedagoogide kogemus on väärtuslik ja kasulik. Õppetegevuse organiseerimine ja läbiviimine teises asutuses riiklikul tasandil on  meie õpetajate jaoks  uus asi, kuid seejuures  väga huvitav.

Arvame, et saavutul  peatuda ei maksa, hakkame oma ideid  täiustama ja edasi arendama. Samal ajal saame veendumusega öelda, et meie Sillamäe lasteaias Päikseke töötavad kaasaegsed, ettevõtlikud ja aktiivsed õpetajad.

 

Sillamäe lasteaia Päikseke õppealajuhataja Tatjana Tukanova

Leave a Comment

3 + 3 =
Please leave these two fields as-is: