Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Pärnu parimad palad Põlvamaale

Pärnureis2016. aasta on Eestis pühendatud merekultuurile, millest lähtudes seadsid kolmkümmend viis Põlvamaa lasteaednikku üheteistkümnest maakonna lasteaiast juunikuu algul oma reisisuuna Pärnusse. Kahepäevasel õppereisil külastati kolme Pärnu linna lasteaeda ning tutvuti Pernova Loodusmajaga. Käidi mere ääres filosofeerimas ja linna vaatamisväärsustega tutvumas.

Reisil saadi palju häid ideid oma igapäevase pedagoogilise töö rikastamiseks. Enim huvi pakkus Reeli Tänavsuu poolt tutvustatud “Lähme arvumaale” metoodika. Antud metoodika eesmärgiks on suunata laste huvi matemaatikaga seonduva vastu, samuti arendada lastel keeleoskust, keskendumisvõimet, taju, sotsiaalseid ja motoorseid oskusi ning loovust. Õpetajatel tekkis soov ka ise kogetut oma töösse sisse viia.

parnu007 (Large) Teine hea idee: “Räägi mulle üks jutt” on lause n-ö jutustamise töövõttest, kus õpetaja palub lapsel rääkida üks lugu, mis fikseeritakse kirjalikult üsna täpselt üles. Laste poolt jutustatud lugudest koostatakse hiljem kogumik. Kuid asja juures kõige tähtsam fakt on, et antud võtet süsteemselt rakendades saab seda kasutada lapse arengu hindamise vahendina. Just individuaalses töös lastega sooviti uut ideed katsetama hakata.

Nägime, milline on erivajadustega lastele kohandatud keskkond. Räägiti erivajadustega laste toimetulekust ühiskonnas. Õpetajad said häid mõtteid oma töökeskkonna mitmekesistamiseks, märkasid omapäraseid disainielemente. Saadi innustust tegeleda väärtuste ja meeskonnatööga aktiivsemalt. Jõuti tõdemusele, et rühmasisene meeskond peab toimima, muidu pole ideede rakendamisel mõtet. Meile räägiti lahti, mil moel kaasavad rühmaõpetajad muusikaõpetajat matemaatika ning keele ja kõne tegevuste läbiviimisse.

parnu060 (Large) Vestlesime koolivalmiduskaardi koostamisest ja õpetaja tööajaga seonduvast. Selgus, et Pärnu linna kõigis lasteaedades on ühtne koolivalmiduskaardi koostamise süsteem. Saime teada, milliseid variante on olemas õpetaja tööaja graafiku koostamiseks.

Tutvuti lasteaed Mai pikaajaliste traditsioonidega. Saadi ülevaade, kuidas süstemaatiliselt oma töös kasutada avastusõppe metoodikat. Mil moel on võimalik koostöös muuseumiga läbi viia teemat “Avasta värvused”. Reisil oli õpetajaid, kelle jaoks on uudne avastusõppe metoodika kasutamine õppetöös. Meile avanes võimalus lasteaias Mai külastada kunstinäitust, kust saadi idee kunstitööde jäädvustamiseks pildimaterjalina. Õppereisi innustavad ideed olid veel: nöörinääpsud, pabernukud ja pärnaka Evelyn Eichhorsti Kriidiku nukud.

parnu089 (Large)Pärnuskäigu üks innustavamaid osi oligi just nende tegevõpetajatega kohtumine, kes oskavad oma tööd väärtustada. Ehedad näited kolleegidest, kelle sulest on ilmunud mitmed metoodilised raamatud, mida Eestimaa lasteaedades igapäevatöös kasutatakse. Teisel päeval osalesid reisilised töötoas “Aarete laegas”. Loovus ja loominguline mõtlemine on omased komponendid lasteaiaõpetaja isiksusele. Töötoas valmis mahukas algmaterjal mereteemalisele luulekogule, mis avaldatakse sügisel. Pernova Loodusmaja tutvustas giid. Osaleti sealses harivas planetaariumiprogrammis. Tutvuti püsiekspositsiooniga Pärnumaa loodusest ja Pärnu lahe elustikust. Loodusmaja pakub innustust huvi tekitamiseks lastele looduse kui terviku ja meid ümbritseva elukeskkonna vastu.

Põlvamaa lasteaiaõpetajate ainesektsiooni poolt korraldatud õppereisi seltskond ütleb südamest kiidusõnad Pärnu kolleegidele: “Teistele andes saab ise rikkamaks!” Koduteel tagasimõeldes käidud kohtadele, räägiti omavahel saadud headest emotsioonidest, taaskohtumise rõõmust, jagati uusi kogemusi. Reis oli nii erialaseks enesetäienduseks kui ka aktiivseks puhkuseks.

Heldin Punga

Põlvamaa lasteaiaõpetajate ainesektsiooni juht

Põlva Lasteaed Lepatriinu, vanempedagoog

 

Leave a Comment

4 + 3 =
Please leave these two fields as-is: