Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Mänguderohke õppeaasta Võru Päkapiku lasetaias

DSC_3918 (Large)Õppeaasta üldteema oli seekord „Kes mängib, see õpib!”. Mäng on lapsele kõige loomupärasem tegevus, õpetajale aga võimalus selle kaudu laste arengut toetada, andes mänguks aega, luues turvalise ja mängulise keskkonna, märgates laste huvisid, pakkudes mänguks erinevaid kogemusi, muljeid, materjale ja vahendeid, mängides ise koos lapsega. Nendele aspektidele püüdsidki õpetajad oma tegevuses toetuda.

Lisaks igapäevastele tegevustele ja mängudele toimus märtsikuus mängude nädal. Nädal algas saalis laste mälumänguga „Eesti mäng“. Lapsed said proovile panna oma varasemad teadmised ja õppida juurde ka palju uut eesti kultuuri, spordi, looduse, muusika ja Võrumaa kohta. Mängude nädal jätkus mängude messiga, mille  eesmärgiks oli rikastada laste mängumaailma isevalmistatud mängude ja mänguasjadega. Iga rühm valis lastele huvipakkuva ja jõukohase temaatika, koostöös vanematega valmistati vahendeid, mänguasju ning kohandati rühmaruumi. Vanemate rühmade lapsed valmistasid ise mitmeid lauamänge. Mängude messil toimus mängude esitlus-iga rühm tutvustas omavalmistatud mänge. Lisaks oli lastel võimalus mängudenädala jooksul külastada teisi rühmi ja mängida nende valmistatud mänge. Saalis oli avatud “Erinevate maade mängude õpituba”, kus lapsed said mängida Aafrika, Euroopa, Aasia, Lõuna- ja Põhja-Ameerika mänge. Päkapikk oli valmistanud lastele pusled ja võttis lapsi vastu pusletoas. Vanemate rühmade lastele toimus traditsiooniline kabeturniir.

Õpetajad leidsid, et lastel tekkis huvi ise valmistada lauamänge, kinnistus reeglite õppimise, teistele õpetamise ja reeglitest kinnipidamise oskus. Lauamängud võimaldasid märgata ja kuulata kaaslast, andsid julgust avaldada oma arvamust ja kaitsta oma otsust. Mängud õpetasid veel püsivust, kannatlikkust, teistega arvestamist, oskust lohutada kaotajat ja ka ise kaotuse tunnetega toime tulla. Õpiti tundma arvumaailma, värvide maailma, kinnistati lugemisoskust, õpiti ennast väljendama ja sõbralikult suhtlema. Lapsed õppisid seoseid maailmas ja avaldasid neid mängus.

Õppeaasta lõpus toimus traditsiooniline perepäev Mängumaa, mis seekord kutsus kõiki peresid rõõmsalt liikuma. MTÜ Päkapikulaps koostöös lasteaia töötajate, Võrumaa Spordiliidu, Võru Spordikooli ja kohalike spordiklubidega korraldas sportliku õhtupooliku, mis tutvustas erinevaid spordialsid ja pakkus mitmeid võimalusi aktiivseks liikumiseks ja sportimiseks. Rõõmsa stardi üritusele tegid klounid Piip ja Tuut, kes üllatasid akrobaatikaharjutustega ja suunasid siis kõik pered ühisele perejooksule. Mängumaal sai mängida jalgpalli ja võrkpalli, teha rattaga vigursõite, õppida koos Pipiga suusatamist, ronida ronimisseinal, tegutseda maadlusmattidel, kergejõustikurajal, pisipõnnide rajal, proovida laskestimulaatorit. Lõpuks võis igaüks meisterdada endale ka meelepärase medali ja proovida õnne flaieritevahelises loosimises. Ürituse läbiviimist toetasid Kodanikuühiskonna Sihtkapital kohaliku omaalgatuse programmi kaudu, mitmed sponsorid ja lapsevanemad.

Päkapikud on teadagi tegusad, see oli vaid killuke nende mängudest ja tegemistest.

 

Anita Punamäe

õppealajuhataja

Leave a Comment

5 + 8 =
Please leave these two fields as-is: