Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Liikumisõpetajate suvekool LIISU 2016

Tabasalu Spordikompleksis toimus 16. juunil üle-Eestiline liikumisõpetajate suvekool LIISU 2016.

Liisu 2016 püramiidid (Large)Kohal oli ligi 60 liikumis-ja kehalise kasvatuse õpetajat Eesti erinevatest lasteaedadest ja koolidest.  Suvine üritus sai alguse  kolme aktiivse õpetaja: Anna Sõõrdi, Kai Randrüüdi  ja Pille Juusi mõttest algatada alus- ja alghariduse õpetajate suvekooli traditsioon, mille käigus koguda, toimetada  ja välja anda suvekooli õppematerjal lasteaedadele ja koolidele.

LIISU idee on välja kasvanud Ühendus Sport Kõigile kursuste sarjast „Õpetajalt Õpetajale” ja „Lasteaia Õpetajalt Õpetajale”.  Koolitust viidi läbi  kaks kord aastas 2012-2015 koolivaheaegadel. Kursuste sarja tulemuseks oli harjutuslehtedest koosnev õpimapp/kogumik, mida jagati tasuta eesti koolidele ja lasteaedadele. Kursuste sari ja trükitud ning ka internetis avaldatud kogumik võeti liikumisõpetajate poolt hästi vastu. Liisu Idla pallikava harjutused (Large)Suvekool LIISU sobis populaarse kursuste sarja jätkuürituseks. Kokkusaamise eesmärgiks oli parandada ja aktiviseerida Eesti erinevate piirkondade liikumis-ja kehalise kasvatuse õpetajate koostöövõimalusi, ühendada vabatahtlikke „sädeinimesi”, anda edasi praktikute häid tööalaseid kogemusi ning lisaks tuntud lektoritele anda võimalus oma heade praktikate jagamiseks ka teistel aktiivsetel liikumisõpetajatel.

Ürituse avas ja kohalolijaid tervitas Eesti Olümpiakomitee asepresident Jüri Tamm, kes käsitles hetkeolukorda kehalises kasvatuses ja tunnustas õpetajate pingutusi kasvatada üles sportliku ellusuhtumisega noorte põlvkond, kes kujundavad meie riigi tulevikku.

Päevakava oli tihe ja töine, sisaldas erinevaid praktilisi tegevusi nii saalis kui õues ning ideede genereerimist ja arutelusid liikumisõpetuse teemadel. Ühised mõttetalgud ja hea koostöö õpetajate vahel andis võimaluse mõtlema hakata juba järgmise LIISU 2017 korraldamise peale. Kõlasid ettepanekud järgmisel suvel kokku saada kas Põltsamaal või Paikusel. Korraldustoimkond kindlasti arvestab kursuslaste soovidega.

Õpetajate suvine enesetäiendus sai teoks Ühendus Sport Kõigile ja Eesti Olümpiakomitee rahalisel toetusel, kes on sarnaseid õpetajalt- õpetajale  koolitusi aidanud läbi viia alates 2012 aastast.

 

 

LIISU korraldustoimkonna nimel
Anna Sõõrd
Tibutare liikumisõpetaja,
pedagoog-metoodik

Pildi allkiri:

Liikumisõpetajate suvekooli LIISU 2016 tihedas päevakavas oli lisaks aruteludele kindel koht ka praktilistel tegevustel. / Foto: Anna Sõõrd

 

 

Leave a Comment

12 + 7 =
Please leave these two fields as-is: