Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

PCS pildid on abiks arendusrühma kõnetu lapse eneseväljendusoskusele

???????????????????????????????Olen Pärnu Lasteaia Pillerpall õpetaja. Töötan arendusrühmas raske ja sügava liitpuuetega lastega alates 2004 aastast.

Nende aastate jooksul olen õpetanud intellektipuuetega ning liitpuuetega lapsi kelle diagnoosideks on erinevad autismispektri häired, Downi sündroom, PCI, epilepsia, hapra ehk fragiilse X-i sündroom jne.

Puuetega lapsed on väga erilised. Selleks, et seda mõista, peab oma tööd armastama ning tegema seda südamega. Lapsi arendades ja õpetades kiinduvad lapsed oma õpetajasse väga. Puuetega lapsed on väga siirad. Nende hingelu ja tundemaailm on nagu peegelpilt. Kõik, mida neile jagad, saad hiljem kuhjaga tagasi. Õpetajana pean väga oluliseks rühmasisest head mikrokliimat ja tugevat ning tahtejõulist  meeskonda, kes kõik tegutsevad ühe eesmärgi nimel. Lapsed on tähelepanelikud ning matkivad ja jäljendavad meid, täiskasvanuid, kõikjal. Lisaks matkimisoskusele soovin väga, et minu rühma puuetega kõnetud lapsed saaksid ennast paremini väljendada. Selleks üheks võimaluseks on PCS pildid, mille kogemust soovin  jagada.

Olen püüdnud leida erinevaid kommunikatsioonivahendeid, mis võimaldaks kõnetutel lastel end paremini väljendada. Olen kasutanud lihtsustatud viipeid, piktogramme (mustal taustal olevad stiliseeritud valged kujundid, graafilisi sümbol/märki, millel on tähendus  samasuse tõttu mingi füüsilise objektiga) ning esemelist kommunikatsiooni.

Kaks aastat tagasi võtsime kasutusele  PCS pildid (värvilised eseme – ja tegevuspildid, mille sümbolid on värvilised, kuid neid on võimalik arvutis töödeldes ka must – valgeks muuta). Piltide kasutamise idee tekkis meil külaskäigust Tallinna Käo keskusesse.

Tänu Nato Charity Bazaari toetusele pakuti meie õppealajuhataja Halliki Tammistele võimalust osaleda Eesti Autismiühingu poolt korraldatud Boardmaker`i pildiprogrammi esitlusel. Kogu ürituse korraldaja oli Eesti Autismiühingu juhatuse esimees Marianne Kuzemtšenko. Osalejad said plaadi pildiprogrammiga, mida nimetatakse PCS piltideks.

Minu kui arendusrühmaõpetaja jaoks on pildid väga tänuväärne materjal, mida kasutame oma rühmas igapäevaselt. Pildid on paigutatud seintele laste silmade kõrgusele ning piltide valik seinal sõltub ka ruumi  funktsioonist. Kasutan PCS pilte nii üksikult kui ka seeriana. Lastele nähtaval kohal on ka PCS piltidest koostatud päevakava. Pildi ülemisse serva on kirjutatud eseme või tegevuse nimetus kirjatähtedega. Meie asutuses asendasime kirjatähed joonistähtedega. Arvan, et meie laste arengutaset arvestades on silmal joonistähti kergem haarata. Tavarühmas on PCS pildid abiks kakskeelsete laste õpetamisel. Näiteks: Kui õpetaja kutsub lapsi hommikuringi istuma, osutab laps vastavale pildile käega (lapsed istumas hommikuringis). Samuti osutavad lapsed käega vastavale pildile, kuuldes sõnu: mängima, õppima, maalima. Õhtul, kui tekib igatsus vanemate järele, lohutavad lapsi pildid kojuminemisest (auto, kodu).

Alustan päeva hommikuringiga. Kasutan lastega suheldes kõnet toetavate või asendavate suhtlusvahenditena graafilisi sümboleid (PCS – pildid), fotosid, žeste ja esemeid. Seinale on PCS piltidest paigutatud päevakava, mida hommikuringis vaatame. Lastele tekitab kindel päevakava ja rutiin turvatunde. Fotode kasutamine  hommikuringis loob lapsele ettekujutuse oma minast. Kindlustunde annab ka tuttava täiskasvanu foto nägemine tegevuspiltide kõrval tahvlil. Kuna ülejäänud õppetegevused toimuvad lastega kõik individuaalselt, on PCS pildid õppetegevuse lahutamatuks osaks, aidates lapsel kiiremini omandada uusi teadmisi ja oskusi.

Sel õppeaastal rühma tulnud uued lapsed alles õpivad PCS pilte tundma ja neid kasutama. Esialgu pakkus osadele lastele piltide seinalt korjamine lõbusat tegevust. Juhtus ka piltide närimist ja peitmist. Selleks, et pildid seinal püsiks ning oma eesmärki täidaks, nägime vaeva ja teeme järjepidevat tööd. Üksikud lapsed on juba omandanud oskuse sõrmega pildile näidates oma soove väljendama (sööma, jooma, mängima, hommikuringis istuma, õue minema, koju sõitma).

Matemaatilise mängu õpetamisel (rühmitamine värvi järgi ja põhivärvid) olid PCS pildid ühele lapsele suureks abiks. Näiteks: laps ei saanud aru mängu sisust (õpetaja ettenäitamisel): leia samasugune, nimetan: see on sinine, kollane, punane, leia sinine, kollane, punane. Seinal olevate PCS piltide hulgast leidis laps koheselt õpetaja nimetamise  peale  õiget värvi pildi, osutades käega sellele. Tegin järelduse, et laps on omandanud ühes kontekstis oskuse, kuid teises olukorra see oskus tal puudub. PCS piltide abil saan õpetada last ka antud ülesandes olemasolevaid oskusi kasutama.

Olen selgitanud lastevanematele PCS piltide kasutamise olulisust ja põhimõtet ning võimalust kasutada pilte ka kodus. Koostöös eripedagoogi ja õppealajuhatajaga oleme valmistanud soovi avaldanud lapsevanematele PCS piltide seeria, et vanemad saaksid neid kodus kasutada. Ülevaade piltide kasutamise kohta kodudes ei jõua alati meieni.

Ma leian, et raske ja  sügava liitpuuetega lastega töötades, neid arendades ning õpetades on PCS pildid minu töös mulle suureks abiks.

 

Katrin Eentalu

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

14 + 14 =
Please leave these two fields as-is: