Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Sügava liikumispuudega tüdruk saab Lastefondi annetajate toel tavalasteaias käia ja seal iseseisvamalt liikuda

Kaheaastane sügava liikumispuudega Kea käib tugiisiku toel tavalasteaias. Kuna lasteaed tavaratastooli ruumidesse ei luba, vajab laps spetsiaalset ratastooli, millega ta saaks iseseisvalt siseruumides liikuda. Sotsiaalkindlustusamet andis abivahendi erimenetlusele aga negatiivse otsuse, kuna ei pea seda lapsele hädavajalikuks.

Väikesel 2-aastasel Keal on sügav liikumispuue, aju arenguhäire motoorikakeskuses ning raske kõnepuue, mis tingivad arengu mahajäämuse. Laps käib tugiisiku toel tavalasteaias, kuhu tavaratastooli siseruumidesse ei lubata, põhjustel, et see on liiga mahukas, tõkestab varuväljapääsu ja ei vasta seega tuleohutusnõuetele. Nii on pidanud laps veetma kogu lasteaias viibitava aja tugiisiku süles.

Pere on leidnud lapsele väiksemate mõõtmetega ratastooli, mis mahuks lasteaia ruumidesse ning mis suurendaks tüdruku iseseisvust ka mujal. Nimelt saab konkreetset ratastooli seadistada nii, et seda lükkaks abistaja või hoopiski laps ise. Kui lapse kehatüve hoidmine on raskendatud, saab kasutada ka turvarihmade abil käimistoolina. Samuti on võimalik seda roomamisfunktsiooniks seadistada.

Ka lapse füsioterapeudi hinnangul parandab abivahend lapse funktsionaalsust, võimaldab osaleda aktiivsemalt igapäevaelus ning toetab lapse sensomotoorset arengut.

Pere tegi käimistooli soetamiseks Sotsiaalkindlustusametile erimenetluse taotluse, et abivahendit soetada riigipoolse soodustusega. Sellele andis Sotsiaalkindlustusamet aga negatiivse otsuse, kuna abivahend ei kuulu nende hinnangul esmase prioriteetsusega abivahendite hulka ning seega ei ole neil selle toetamiseks eelarvelisi vahendeid ette nähtud.

Prioriteetse abivahendina nähakse inimese eluks hädavajalikku abivahendit, mille puudumine takistab iseseisvat toimetulekut, tekitab täiendavaid tervisekahjustusi ning sellest lähtuvalt suurenevad ravi- ja hoolduskulud ning kulutused teistele abivahenditele. Prioriteetseid abivahendeid kasutatakse igapäevaselt, suurema osa ärkveloleku ajast.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves nendib, et on väga oluline aidata kaasa lapse iseseisvale toimetulekule ja seda mitmekülgselt toetada. “Perele, kus kasvab suure hooldusvajadusega laps on igasugune lapse iseseisva toimetuleku suurenemine väga suur asi. Samuti lapsele endale ja tema arengule,” toob Ilves välja. Ta räägib, et näeb oma töös sageli, et sellised asjad muudavad perede elu veidigi kergemaks ning Ilves avaldab suurt rõõmu, et Lastefond sai abiks olla. “Meie jaoks on see prioriteet,” kinnitab Ilves.

Lapse iseseisvust suurendava käimistooli hind on 900 eurot, mille terviklik tasumine käib perele üle jõu. Seega panustab abivahendi soetamisse kohalik omavalitsus 180 eurot ning ülejäänu, 720 eurot katab heade annetajate toel Lastefond.

SA TÜ Kliinikumi Lastefond on üks vanimaid ja suuremaid üle-eestilisi lastehaiglate juures tegutsevaid heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku üle nelja ja poole miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil https://www.lastefond.ee/pusiannetus/vormista-pusiannetus/. Toetuse taotlemiseks või abivajajatest teada andmiseks palume kirjutada e-mailile info@lastefond.ee.

Leave a Comment

8 + 7 =
Please leave these two fields as-is: