Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Keskkonna säästmine algab mõtteviisi muutusest

Paikuse lasteaed Seljametsa majas lõppes jaanuaris rahvusvaheline Waste Art´i projekt, mille tegemistesse oli lasteaia lapsed ja personal kaasatud juba 2018 aastast.
Projektiga alustades oli esmaseks ülesandeks teostada jäätmete audit, et välja selgitada, mis liiki ja kui palju jäätmeid me lasteaias toodame. Kuigi olime selleks hetkeks teinud algust osalise jäätmete sorteerimisega, saime teada, et vajalik oleks teha veelgi enam.
Esmalt osteti rühmadesse prügikastid mis lihtsustasid tekkiva prügi liigiti kogumist: paber, pakend, olmejäätmed ja toidujäätmed.  Auditist selgus, et lisaks tekib rühmauumides ka boilagunevaid jäätmeid, mida saaksime väärindada muul viivil.

Selle teadmisega ehitasime lasteaiale kompostkasti ning personali teadlkuse tõstmiseks, kuidas ja millega seda kasti täita, saime suurepärase koolituse komposteerimisest Waste Art´i rahastusel. Lisaks sai projekti toetusel ostetud lasteaia hoovialale ja õpetajate tuppa mitme kambriga prügikastid, et võimaldada ka nendel aladel jäätmeid liigiti koguda. Projekt rahastas lasteaial ühe rühma jagu matkamiseks vajalikke termostasside ja toidukarpide soetamise.
Suurima tunnustuse vääriline on Seljametsa lasteaia kokk, kes väga kiiresti võttis omaks  jäätmete liigiti sorteerimise põhimõtted ning seeläbi on oma käitumisega eeskujuks kogu lasteaia personalile.

Oleme uhked selle üle, et siin lasteaias, õpivad lapsed igas vanuses keskkonnateadlikult käituma ja tarbima. Juba praegu on lastel väga head teadmised materjalidest ning lisaks on osaliselt jõutud tõdemuseni, et vähem tarbida on parim viis loodust säästa.

Waste Art projekti hüüdlause “Prügikast ei ole must auk” on mõte, mis võiks saata igat keskkonnast hoolivat inimest. Väärtuslikum mõtteviis on: uuskasuta, taaskasuta ja tarbi vähem.

Täname Paikuse lasteaed Seljametsa maja koostööpartnereid: Waste Art Eesti esindaja Dagmar Hoder Tipu looduskool, Anneli Ohvril Kompostiljon, Paikre jäätmekäitluskeskus. Teekond Teiega on olnud huvitav ja hariv.

Aveli Kink
Projekti eestvedaja Paikuse lasteaed Seljametsa majas

 

Leave a Comment

13 + 4 =
Please leave these two fields as-is: