Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

KUIDAS AVASTAJA PÕRNIKAST SAI PÄRNAKAS

Uuel aastal on alati hea tehtule tagasi vaadata.                                                     

Pärnu Lasteaed Mai Tuuleiili 5-6. aastased lapsed avastasid septembrist kuni poole detsembrini oma viit meelt. Teemas „Avasta meeled“ on 13 õppetegevust, mis on üles ehitatud järjepidevusele ja uurimisele. Kõik ainevaldkonnad on omavahel lõimitud. Teemad on grupeeritud erinevate meelte kaupa ja neid aitab koos hoida ning lastepäraselt  siduda avastusõppe maskott Avastaja Põrnikas.

Lapsed on alati olnud loomu poolest uurijad ja avastajad. Suunatud uurimuslik õpe on võimaldanud neile erinevaid kogemusi, kuidas teadlikul toma meelte abil uurida ja kirjeldada ümbritseva maailma nähtusi ja objekte.

Avastaja Põrnikasx

Enne teemaga alustamist viisime lastega läbi individuaalse vestluse, kus lapsed said vastata viiele küsimusele: mida sa näed, kuuled, saad katsuda, nuusutada ja maitsta. Intervjuu eesmärk oli välja selgitada, mida lapsed teavad meelte kohta ning kui täpne on nende kirjeldav sõnavara.

Iga teema käsitlemisel kasutasime joonistuspaberil ette valmistatud suuri tabeleid või skeeme, mida õpetajana teema läbimise käigus paralleelselt laste töölehtedega täitsime.

Tegevustest lähtuvalt märkasime teema lõppedes, et Tuuleiili rühma 5-6 aastased lapsed suudavad teha teadlikult koostööd, läbi viia katseid paarides ja gruppides, põhjendada saadud tulemusi, arutleda. Õppetöö baseerus laste käelisel tegevusel ja see oli neile suureks motivaatoriks. Rõõmuga märkasime lõpuintervjuus suuri muutusi laste teadmistes meelte kohta ja eriti kirjeldava sõnavara rohkust.

Iga suunatud uurimusliku õppe teema lõpetab enamasti meeleolukas mängupidu, mis võtab kokku laste teadmised vastava teema kohta. Meie peole saabus isiklikult kohale elusuuruses Avastaja Põrnikas (avastusõppe maskott), kes uuris lastelt meelte kohta, õpetas neile toreda laulumängu ja jagas tunnistusi. Lahkudes lubas ta kindlasti kevadel taas kohale lennata, sest oli kuulnud plaanistavastada värvusi.

Kogu läbitud teema kohta valmis kokkuvõttev luuletus:

Avastaja Põrnikas
võttis tiivad selga.
Lendas üle Eestimaa,
jõudis Pärnu linna.
Maandus lasteaias Mai,
Tuuleiili rühma.
Uurimistööd näha sai,
see oli väga vahva!


Lapsed olid tahtmist täis,
avastades meeli.
Põrnikas nii teada sai-
üks meel saab olla keelgi!
Tarkust tuli lastelt veel-
kuis näha ümberringi.
Kasuta sa kõiki meeli-
arendadki silmaringi.

Kuula, vaata seda ilma-
kombi, maitse, nuusuta,
hoia lahti kõrvad, silmad,
palju uut siis teada saad.
Avastaja Põrnikas
vaatas, kuulas, arutas
lastega koos otsustas-
temastki saab pärnakas!

Margarita Kask
Pärnu Lasteaed Mai õpetaja

Leave a Comment

7 + 10 =
Please leave these two fields as-is: