Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Ministeeriumil on soov ja hämmastav mõte suunata väikelapsed hoidu

Haridusministeeriumil on plaanis seadusemuudatus, mis kohustab omavallitsusi pakkuma lasteaiakohta sõimeealistele ja ka vanematele lastele.

Sõimerühma asemel käiksid väikelapsed hoius. Ministeerium kavatseb kaotada lasteiajärjekorra.

Kuni kolmeastaste alusharidus oleks lastehoid. Lastehoius oleks siis õppekavakohustus ning munitsipaal-ja eralastehoiupakkumine läheks ühistele alustele. Munitsipaalide senised sõimerühmad oleksid ühise nimetajaga lastehoid, aga tegutseks edasi samadel põhimõtetel, nagu ütles alushariduse valdkonna juht Maila Rajamets.

Omavalitsustel oleks siis kergem, kuna pole vaja  palgata sõimeealistega tegelema kõrgharidusega õpetajaid, küll lastehoidjad teevad  ära sama töö.

Erahoidude nõuded muutuvad karmimaks. Edaspidi nõutakse neilt õppekava  ja lastega võivad tegelda vaid lapsehoidjaks õppinud inimesed. Neid aga pole eriti võttagi.

Eesti Lastehoidude Liidu tegevjuht Mari Kummer tahab teada, miks uue seaduse järgi on abiõpetaja kvalifikatsiooninõuetes kirjas, et tal võib olla lapsehoidjakutse või pedagoogilised kompetentsid, kuid lapsehoidjatel seda pole.

Lapsehoidjate koolitamiseks antakse lisaaega, kuid pole teada, kas riik suurendab lapsehoidjate koolitustellimust või peab lastehoid ise selle eest maksma.

Teine suur muudatus eelnõus on, et laps peab saama koha kahe kuu jooksul pärast avalduse esitamist.

Mida arvata uuest lähenemisest- mida noorem laps, seda madalama kvalifikatsiooniga personal?

 

 

Ülle Tõnumaa

 

Allikas:Aktuaalne kaamera

 

 

 

Leave a Comment

14 + 5 =
Please leave these two fields as-is: