Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Ave Nõmme raaamatu “AITA MIND” tutvustus

Lugedes raamatut “Aita mind”, saan ma ise lasteaiaõpetajana kindlustunde, et korrastada oma mõtlemist ja suhtumist abi vajavate lastega toimetulekuks. Ikka ja jälle on vaja nii endale kui ka vanematele meelde tuletada, kui oluline on lapse jaoks teda ümbritsev kasvukeskkond, mis toetab ja julgustab last tegutsema. Eriti kui laps vajab eritähelepanu, siis tuleb autori sõnul mitte ainult tähelepanu pöörata kasvukeskkonnale, vaid ka eakaaslastega suhtlemisvõimaluste loomisele.
A.Nõmme on veendund,et laps omandab sotsiaalsed käitumisnormid eakaaslastega koos olles.
Olen lugejana täitsa nõus autoriga, raamatus on kenasti välja toodud, et suhtlemisoskust õpib laps tasakaalukate ja mõistvate täiskasvanute eeskujul. Eakaaslastega suheldes õpib laps kaaslasi kuulama, enda mõtteid väljendama, võitma ja kaotusvalu taluma, konflikte lahendama jne.
Mulle meeldis väga raamatus välja toodud mõte, kus öeldi, et sõpru võiks kutsuda lapse koju. Kodus näeb laps, kuidas ka tema vanemad nende sõpradega suhtlevad ja käituvad. Sellest õpib laps vahetult ja turvaliselt.
Raamatus on kirjutatud ka põhjalikud näpunäited, mida teha abi vajava lapsega, kui tema kasvukeskkond ja teda ümbritsevad lähedased ei ole osanud õigesti käituda.Kristi Kõiv on öelnud, et lapse turvalisus tuleneb pidevast hoolest ja tingimusteta armastusest, millel põhinevad peresisesed lähisuhted.
Autor on rõhutanud ka, kui oluline on, et õpetaja oskaks märgata ja ära tunda, millise temperamendi tüübiga lapsi tal kollektiivis on, et toetada lapse isikupärast arengut. Raamatus on välja toodud erinevate käitumisviiside eristamisviisid ja tõlgendused lapse erinevatel arengu etappidel. Kuidas toime tulla nt jonniga.
Hea on, kui laps ei tunne hirmu. Hirm takistab lapse arengut, samas on aga hirmu tundmine igati loomulik nähtus. A. Nõmme paneb raamatus südamele, et lapsele tuleb olukorrad lahti seletada, ükskõik kui rasked need hirmud on. Ka surmast ja väärkohtlemisest tuleb lapsega rääkida turvalises ja rahulikus keskkonnas.
Raamatus on hästi välja toodud kastikesed pealkirjaga AITA, kus leiab kiiresti erineva teema jaoks juhtnöörid. Soovitan suurepärast käsiraamatut nii lapsevanematele kui ka lastega töötavatele spetsialistidele.

Head lugemist, Piret Post

Leave a Comment

8 + 13 =
Please leave these two fields as-is: