Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Kogemustest koolikatsetel

Kuna olen just värskelt tegelenud oma lapsele sobiva kooli otsimisega, siis räägikski oma kogemustest, katsetest, nende läbimisest (või mitte läbimisest) ning kuidas seda endale ja lapsele võimalikult meeldivaks teha.

Kooli valimisel taandub minus tagasihoidlikkus ning soov on saada laps talle kõige sobivamasse kooli (toonitan siinkohal, et just SOBIVASSE). Koolidest on koostatud pingeread – mõned on aastaid tulemuste poolest eesotsas ja teised tagapool. Need pingeread räägivad üksjagu kooli tasemest ning kooli valikul arvestasin loomulikult sellega.
Algul olin veendunud, et me piirdume vaid ühe kooli katsetega.
Aga ei läinud meie katsed nii hästi. Jäime varusse.

Read more

Lapsest saab koolilaps

1.märtsil algas Tallinna koolides õpilaste registreerimine 1. klassidesse. Koolide nõudmised lapse koolivalmidusele on erinevad (vt koolide kodulehekülgedelt).

Olenemata koolide erinevatest ootustest võiks laps koolimineku ajaks:
• teada oma ees- ja perekonnanime, aadressi, telefoninumbrit, vanust ning sünnipäeva
• kirjutada trükitähtedega oma ees-ja perekonnanime
• istuda rahulikult 10 min segamata teise jutule vahele
• haarata silmadega 3-5 objekti
• orienteeruda ajas: eile-täna-homme, enne ja pärast, aastaajad, nädalapäevad;
tunda kella
• orienteeruda ruumis: all, üleval, paremal-vasakul jne
• loendada kasvavalt ja kahanevalt 10 piires
• omada laialdast sõnavara, kasutada erinevaid üldmõisteid: loomad, linnud, riided, nõud, mööbel jne
• jutustada grammatiliselt õigete lausetega
• arutleda ning tuua välja põhjus-tagajärg suhted: sellepärast, et…
• osata võrrelda sarnaseid pilte, näha ning tuua välja erinevusi ja sarnasusi
• osata kuuldud loos või pildil välja tuua olulisi sündmusi ja detaile
• eristada sõnas häälikuid, tajuda nende järjekorda ning osata häälida

Read more

Mänguasjadest ja mängust

Nõmme Lastekaitse Liit on mittetulundusühing, kus kümme viimast aastat on tegeletud mänguasjade ja laste mängu uurimisega. Meie Lasteabi Keskuses on ka väikene lastehoid, kus kahes kümnelapselises rühmas on erinevas vanuses mudilased. Lastehoid töötab nagu tavaline lasteaed oma kindla päevakavaga.

Read more

Televisiooni mõju lapsele

Eesti ühiskonnas on aastatega toimunud mitmed muutused. Meie emad-isad elasid ajal, kui puudusid elektroonilised suhtlusvahendid ning infoedastajad, ise olen pärit ülemineku perioodist, kui tekkisid esimesed telerid ja raadiod. Tänapäeva lapsed on pidevalt ümbritsetud massimeediavahenditest. Kas need lõputud tehnikavõimalused on last arendavad või kahjulikud?

Read more

Lasteaia valimine on tõsine samm – millest juhinduda?

1. Üldist lasteaia valimisel
Kui teie perre sünnib uus ilmakodanik, siis toob see endaga kaasa kindlasti ka rea asiseid ümberkorraldusi ja paraku muresidki. Tänapäeval ei jää naljalt üksi lapsevanem pisipere koolikka jõudmiseni päris koduseks. Enamik peresid ei saa või ei pea õigeks ka guvernandi pidamist.

Seega varem või hiljem seisate silmitsi küsimusega kuidas valida oma pisipoja või –tütre jaoks lasteasutus?

Read more

Tegevusterapeut

Lisatähelepanu vajavaid lapsi saab aidata
Tallinna Sinilinnu lasteaias töötab tegevusterapeut Anne Kurt, kes on 3,5 aastat Oulus oma ametit (tegevusteraapiat) õppinud. Temaga koos õpivad lapsed eriliste mängude abil paremini keskenduma, eakaaslastega suhtlema, end valitsema, oma järjekorda ootama.

Read more