Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Hea LASTEAIA lugeja!

Eelmise LASTEAIA numbri ilmumisest on päris palju aega möödas. Vahepeal on kevadest saanud sügis. Kindlasti vaatab nii mõnigi LASTEAIA lugeja, et ikka veel pole uut ajakirja üleval, ikka veel on lugemiseks ainult kevadised lood.

Esialgu käib ajakirja loomine põhiliselt toimetajate ja kaasautorite vabast ajast ja entusiasmist. Ka kulude katteks tuleb praegu veel iseenda rahakotti kergendada. Loodame, et tulevikus hakatakse meie vastu suuremat huvi tundma ja materiaalne kitsikus pole enam nii segav. Küll kunagi paistab ka meie nn tunneli lõpus valgus… Peab ainult väga tahtma, ja tahtmist meil on.

Suurt heameelt teeb toimetusele see, et ajakirja lugejaid nii palju on olnud. Tähendab, et meil, lasteaednikel, on vaja omavahel suhelda, oma kogemusi ja arvamusi jagada. Meil on, mida öelda.

Mõni lasteaiaõpetaja peab end LASTEAIAGA koostöö tegemiseks sobimatuks ja ei söanda kirjutada. Enamasti näitab see lihtsalt autori ülearust tagasihoidlikkust. Tegelikult on igal õpetajal palju huvitavaid mõtteid, olgu siis lasteaias töötatud kaks või kakskümmend aastat. Iga lasteaedniku arvamus on oodatud. Täname kõiki, kes meiega kontakti on võtnud ja oma igakülgset abi pakkunud.

Oleme otsinud erinevaid teid ja võimalusi, kuidas teha lasteaednikud üle Eesti nähtavaks. Põhiliselt on meie ajakirjas autoriteks lasteaednikud ise. Neile lisaks oleme mõelnud mõnikord kirjutajateks paluda ka nn kabinetiinimesi-teoreetikuid, õppejõude, lasteaedade juhatajaid ja metoodikuid jne.
Kui teie, head lugejad, veelkord meie kodulehele tulete ja sõna sekka öelda tahate, siis kirjutage kindlasti toimetuse autorite e-mailidele. Me ei avalda ühegi kirjutaja arvamust ilma autori nõusolekuta.

Lasteaednike töö on vajalik, me teeme palju, kõigel sellel on tulevikku.
Koos oleme jõud – lasteaednikud. Teeme end üheskoos NÄHTAVAKS.
Jätkuvalt teie heatahtlikule koostööle lootes

Hilja Ristik hilja.ristik@mail.ee
Toimetaja

1 thought on “Hea LASTEAIA lugeja!”

 1. Kallid noored kolleegid!
  Olen pensionär. Üle viiekümne aasta töötanud, sellest2/3
  lasteaias.Tunnen teie töö rõõmudele ja muredele kaasa…
  Pensionärina rõõmustan lasteaedniku entusiasmist,armastusest laste ja õpetamise vastu, sisukast
  tööst.Kahjuks ikka ja jälle pean murega kuulama palga probleemist(so.siiski kriisi aeg– lohutan end) aga laste arv
  rühmas (24-last)on küll lastele ja õpetajale olnud proovikiviks
  õppimisele, õpetamisele ja mõlemi närvisüsteemile!
  Ootan seda aega ,et mu silmad seda näeksid ja kõrvad kuuleksid, et me l/a rühma arv oleks nõutavas suuruses..
  Jõudu ja jaksu selles imelises töös!
  Lille Teedumäe

Leave a Comment

14 + 15 =
Please leave these two fields as-is: