Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Tervist edendavad lasteaiad Eestis

1986.a. toimus Maailma Tervishoiuorganisatsiooni I Rahvusvaheline Terviseedendu-
se konverents. Seal räägiti riikliku tervisepoliitika kujundamisest ja tervist soodustava elukeskkonna loomisest. Lähtuvalt sellest koostas ja kinnitas Eesti Vabariigi Valitsus 2000.aaastal Laste-ja noorukite riikliku terviseprogrammi aastani 2005, mille üks punkt oli: Tervist edendava kooli ja koolieelse lasteasutuse mudeli rakendamine. Selle programmi eestvedajaks sai praegune Tervise Arengu Instituudi laste tervise peaspetsialist Liana Varava.

Milline on “tervist edendav lasteaed”?
Koolieelsel ajal ja varases koolieas kujunevad välja lapse mitmesugused oskused, ka tervisekäitumine ja harjumused. Tervist edendav lasteaed on koht, kus tuleb liita kõigi koolieelses eas lastega tegelevate ja nende heaolu eest vastutavate täiskasvanute huvid ja eesmärgid, et tagada lapse normaalne vaimne, füüsiline ja sotsiaalne areng. Need mõtted on kirjas tervist edendavate lasteaedade missioonis. 2015. aastaks peaks olema vähemalt 50% lastest võimalus käia tervist edendavas lasteaias. Praeguseks on liitunud või liitumas võrgustikuga ligi 100 lasteaeda üle Eesti.

Tervist edendavad lasteaiad peavad oma töö sisuks:
1. Partnerlust (lasteaia, kodu, kooli, kohalike omavalitsuste, erinevate paikkondade ametlikku ja mitteametlikku koostööd);
2. Lasteaia sisepoliitikat (juhtimine, tervisemeeskonna moodustamine, kodukord,
asutuse tervisestrateegia väljatöötamine ja elluviimine). Lasteaia tervise-meeskond koostab tervise edendamise põhimõtetest lähtuva tegevuskava, mis on üheks osaks lasteaia arengukavast.
3. Personaali pidevat koolitamist ja arendamist.
4. Tervisliku füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna arendamist. Lasteaia ruumid ja õueala peaksid olema esteetilised, turvalised. Töökeskkond nii personalile kui ka lastele peaks olema meeldiv ja sõbralik.
5. Tervishoiuteenuse kaasajastamist. Lasteaia tervishoiutöötaja on üks võtme-isikutest, kes võtab osa tervisestrateegia koostamisest ja elluviimisest.
6. Tervisekasvatuse integreerimist lasteaia õppekavasse:
spordipäevad ja nädalad, tervisega seotud teemapäevade või nädalate läbiviimine
21.01.-rahvusvaheline kallistamisepäev, 22.03. -ülemaailmne veepäev, 7.04.-maailma tervisepäev, 14.04.-õues õppimise päeva algus, 18.-24.04. südamenädal, 6.05. -tervisliku toitumise päev, 10.05. -ülemaailmne kehalise aktiivsuse päev, 1.06. -lastekaitsepäev, 5.06. -ülemaailmne keskkonnapäev, 28.07. -lastevanemate päev, 1.09.-rahvusvaheline tarkusepäev, 19.-25.09. piimanädal, 3.-910.-leivanädal, 6.10. -ülemaailmne naeratusepäev).

Tervist edendav lasteaed ei ole projektipõhine tegevus. See on pidev kehalist, emotsionaalset, kõlbelist ja sotsiaalset arengut soodustav tegevus. Tervist edendavate lasteaedade programmiga saab tutvuda Tervise Arengu Instituudi kodulehel www.tai.ee

Tervist edendavate lasteaedade kogemustega tutvunud, refereerinud ja oma artiklis kasutanud

Imbi Raasuke
Laagna lasteaed Rukkilill õpetaja

Leave a Comment

10 + 14 =
Please leave these two fields as-is: