Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

165 aastat lasteaia arengut Eestis

1. augustil 1840 avas Elisabeth von Uexküll Väikelaste Hoiuasutuse Tallinnas. Eesti Ajaloomuuseumi arhivaar Sirje Annist nimetab seda esimeseks lasteaiaks Tallinnas. Seni teadaolevail andmeil võib seda pidada vanimaks eralasteaiaks Eestis.

25. novembril 2005 toimus Tallinna Ülikoolis konverents “165 aastat lasteaia arengut Eestis”. Nimetatud rahvusvaheline konverents keskendus esmakordselt koolieelse kasvatuse ajaloole – nii mineviku kui oleviku vaagimisele meil ja naabermaades. Paljude ettekannete seas oli kõige põhjalikum Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi (EPAM) teaduri Mare Tormi samateemaline avaettekanne.

Konverentsi loomuliku jätkuna avati 15. detsembril 2005 Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu fuajees ka näitus – “165 aastat lasteaia arengut Eestis”. Näituse koostas Mare Torm ning kujundas Jana Järvsoo, samuti EPAM-ist.

Mag. Mare Torm on aastate jooksul korraldanud mitmeid näitusi, mis kajastavad Eesti lasteaedade ajalugu, lasteaednike koolitust ning tuntumate pedagoogide tegevust ja pedagoogilist pärandit. Ühtlasi on ta avaldanud rohkesti selleteemalisi artikleid, osalenud konverentsidel ettekannetega ning olnud paljude lõpu- ja bakalaureusetööde juhendaja. Viimaseid võis näha ka näitusel. Koolieelse kasvatuse ajaloo uurimise Tallinna Ülikoolis algatas professor Taimi Tulva juba 1980-ndail aastail, mil valmisid esimesed sellealased lõputööd.

Need kajastavad eelkoolipedagoogika rajaja C.H. Niggoli ja tema tuntumate õpilaste E. Treffneri, M. Terri, E. Lootsari, aga ka paljude teiste omaaegsete tunnustatud pedagoogide pärandit. Tänu nende tööle on meil olemas väikese ilmakodaniku kasvatamiseks ja õpetamiseks sobiv metoodika, millele oma töös toetuda. Näitusel oli väljas ka 1930. aastal ilmuma hakanud ajakiri Lasteaed, mille kaane kujundas kutseline lasteaednik Marta Haas. Samuti oli eksponeeritud Marta Haasi mälestustekogu, milles ta avaldas oma mõtteid elust ja pedagoogilisest tööst ning lapse mängust ca 150 leheküljel. Nimetatu on pärit Eesti Ajaloomuuseumi fondist. Ühtlasi nägi külastaja ka Marta Haasi (neiupõlvenimega Marta Jobso) lasteaiakasvataja kutsetunnistust 1921. aastast. Tartu Lasteaednikkude Seminarist väljastatud kutsetunnistusel on selgelt märgitud – tunnistuse omanik on omandanud lasteaednikkude kutse ning kuulub palga suhtes algkooliõpetajatega ühte järku.

Näitusel võis näha fotosid vanematest lasteaedadest ja lasteaednike koolitusest 20. sajandi esimesel poolel ning tuntumatest pedagoogidest. Ülaltoodu kõrval oli näha ka hulgaliselt õppe-metoodilist kirjandust läbi aja. Nüüdseks on näitus juba läbi. Teadmiseks ja lohutuseks neile, kes ei jõudnud näitust külastada:

EPAM tegutseb nüüd uutes ruumides –

 Rüütli 4, 10130 Tallinn
Telefon: 6 836 494
e-post: epam@tlu.ee
Uurijatele avatud E – R 10 – 16

Mare Tormi aadress:

mare.torm@tlu.ee

 

 

Leave a Comment

15 + 15 =
Please leave these two fields as-is: