Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Toimetaja veerg Lasteaed Nr. 4/2006

Hea Lasteaia lugeja!

Oleme jõudnud kevadesse ja esimesed sinililled soojendavad südant. Südant soojendab ka see, et oleme saanud palju kirju ja ka kaastööpakkumisi. Paljud lasteaiajuhatajad ja ka lasteaiaõpetajad on helistanud ja küsinud, kuidas saab meie ajakirja tellida. Vastan: kahjuks ilmub meie ajakiri esialgu ainult internetis. Oodatud on kõik kaastöö- ja koostööpakkumised. Kuna meie ajakiri on sõltumatu ajakiri, võib igaüks selle veergudel oma arvamust avaldada, oma ideid välja pakkuda.

6. aprillil 2006 toimus Tallina Ülikoolis seminar teemal ”Lapse mäng muutuvas ühiskonnas”. Seminaril jäi kõlama mõte, kui oluline on mäng lapse elus, see on väikese inimese väga-väga tõsine töö.

Ulla Laxen on kirjutanud oma raamatus ”Laul, mis leidis sõnad”, et mäng on tema jaoks alati seotud rõõmuga, milles ta näeb segu võlukepiga haldjast ja Peeter Paanist. See on lapse maagiline maailm, mida ka täiskasvanul on võimalik mõista, kui ta suudab astuda lapse kingadesse.

Mängu uurija, TLÜ dotsent Aino Ugaste on öelnud, et kõik, mida laps teeb, on mängult ja päriselt. Laps mängib arsti ja rahustab haiget: ” Ärge kartke, kui ma süstin, see pole valus, ma süstin väga õrnalt”

Ka Soomes väärtustatakse lapse mängu. Ajakirjas “Lastentarha” 2006/2 kirjutab Auli Setälä ”Kõige tähtsam lapse elus on mäng ja selleks varume rohkesti aega. Lapse mäng räägib lapsest üsna palju. Mängus käsitleb laps teemasid, mis teda painavad, harjutab mitmeid oskusi. Mäng aitab kaasa sotsialiseerumisele – kui lapsed innustuvad koos mängimisest, harjuvad nad ka oma järjekorda ootama, asju jagama, tunnete üle valitsema. On parem, kui laps ise mängu välja mõtleb ja täiskasvanu on kõrvalseisja. Lasteaias on palju mängukohti ja lapsed võivad ise valida koha mänguks. Mängukohti muudetakse laste huvi järgi ja ka selle järgi, milliseid oskusi tahame mängu kaudu arendada.”

Ajakiri Lasteaed on varunud seekord päris palju ruumi laste mängu kajastamiseks. Rõõm on tõdeda, et valmiv, uus õppekava seab lapse mängu esiplaanile, nüüd toimubki õpetamine ainult läbi mängu.

Loodame, et leiate meie ajakirjast mitmeid häid ideid, mida tasuks järgida ja ootame ka teiepoolseid soovitusi, kuidas meie ajakirja rikastada.

Ülle Tõnumaa
Peatoimetaja

Leave a Comment

10 + 13 =
Please leave these two fields as-is: