Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Alushariduse konverentsid Lääne-Virumaal

Kuidas sai traditsioon alguse ?

Lääne-Virumaa alushariduse konverentse on korraldatud juba alates 1997. aastast. Tookordseks konverentside algatajaks oli Lääne – Viru Maavalitsuse inspektor Ia Müür ja nendest on saanud traditsiooniline osa meie maakondlikust alushariduse elust.

Konverentside teemad ja toimumiskohad:
1997 Ajaloopäev Rakveres
1998 Nii ma kasvan suureks saan Rakveres
1999 Kasvataja muutuvas ajas Rakveres dasljksadlkjsaldkjsdalkjdsalkjsad Diana Kuntor
2000 Loodus, liikumine ja tervis Rakveres
2001 Sõna mõju lapsele Rakveres
2002 Kunsti mõju lapsele Rakveres
2003 Laps ja loodus Lammasmäel
2004 Mängides kasvan suureks Rakveres
2005 Lapse arengu toetamine Tapa Kultuurikoda
2006 Märka mind, ma olen andekas…. Vinni – Pajusti Gümnaasiumis

prof. Armen Tõuguprof. Marika VeissonLääne-Viru maavanem Urmas Tamm

Diana KuntorÜlevalt vasakul: prof. Armen Tõugu
Keskel: prof. Marika Veisson
Paremal: Lääne-Viru maavanem Urmas Tamm

Alumisel pildil: Diana Kuntor, kahe viimase konverentsi eestvedaja

Konverentside korraldajateks läbi aegade on olnud erinev korraldusmeeskond, kuhu kuulub maakonna lasteaedade õpetajaid ja juhatajaid. Kuid esmane arutelu ja meeskonna loomine otsustatakse Lääne-Virumaa Alushariduse Juhtide juhatuse koosolekul. Konverentside eesmärgiks koos koolituse osaga on pakkuda võimalust maakonna lasteaedadel tutvustada oma tegemisi, laste töid (üks osa on laste tööde näitus) ja lihtsalt kolleegidega kohtumine. Suurenenud on osavõtjate hulgas ka erinevate erialaspetsialistide ning lapsevanemate osakaal ja toredaks üllatuseks oli viimasel konverentsil Tartu maakonna lasteaedade osalemine. Et konverentside asukohad ei muutuks liiga Rakvere keskseks, siis oleme leidnud kahel viimasel aastal võimaluse korraldada need erinevates maakonna kohtades. Selle juures ongi osutunud väga meeldivaks kogemuseks omavalituste positiivne suhtumine ning toetamine nii ruumide kui ka tehnikaga.

Kuidas me korraldasime viimast konverentsi ?
Konverentside teemavalikul on lähtutud mitmest põhimõttest. Kõigepealt arvestame sellega, mis on hetkel alushariduses prioriteetideks ning teadvustamist vajavateks valdkondadeks, seejärel eelmisel aastal toimunud konverentsilt tagasiside lehtedele märgitud ettepanekutest. Kuna eelmisel konverentsil keskenduti erivajadustega e. arenguliselt mahajäänud laste arengu toetamisele ja koostöövõrgustiku (perearst, logopeed, lastekaitsesepetsialist, lasteaed ja lapsevanem) olulisusele, siis otsustasime et märkamata ei tohiks jääda ka andekas laps.

Üleval: muusikud oma järge ootamas
Vasakul: õppevahendid messilt

Konverentsi peaesinejateks olid professor Marika Veisson ja Armen Tõugu. Marika Veisson tegi ülevaate intelligentsuse erinevatest teooriatest rõhutades just multiintelligentsust ning enda poolt läbi viidud uurimistulemustest. Kuna Armen Tõugu on hetkel Eestis tuntud kui indigolaste teema maaletooja, siis pidasime sobivaks selle teema käsitlemist andekuse kontekstis. Peale akadeemilisi ettekandeid oli konverentsist osavõtjatel võimalus kuulata Muusika- ja kunstikooli Kaur andekaid muusikuid. Korraldajatena oli meil soov, et tuleks oma kogemustest rääkima ka mõni andeka lapse vanem, kuid paraku ei olnud keegi sellega nõus. Õnneks oli lahkesti nõus oma praktilisest töökogemusest rääkima viiuliõpetaja Tiiu Peäske.
Konverentsi teine osa oli praktilisemat laadi ning selle aja sisustasid maakondlikud ainesektsioonid oma töötubadega ning eesmärgiks oli näidata põnevate tegevuste võimalusi läbi erinevate valdkondade. Muusikud õpetasid muinasjutu jutustamist erinevaid rütmipille kasutades, looduse töötoas olid väljas näidismaterjalid ja õppevahendid tundide mitmekesistamiseks just läbi praktilise kogemus, tervise töötoas tutvustati põnevaid retsepte koos lastega toitude valmistamiseks, emakeele töötoas toimus „Näitekunsti õpituba”, liikumise töötoas vaadati videodelt kuidas märgata andekat last liikumistundides ja käelise töötoas oli võimalus õppida juurde üks uus kunstitegemise tehnika.
Lisaks kõigele eelnevale toimus ka mess, kust oli võimalik lasteaedadel saada informatsiooni õppetarbeid pakkuvate firmade kohta või osta kohapealt lasteaiale vajalikke vahendeid.
Kas traditsioon peaks jätkuma ?
Lääne-Virumaa alushariduse konverentside toimumisega ollakse harjunud ning see on üks osa selle valdkonna arendamisest. Koverentsid annavad korraldajatele kogemusi suurürituse planeerimisest ja läbiviimisest. Lasteaiaõpetajad saavad võimaluse tutvustada oma tööd (näitused on olnud erineva suunitluse ja sisuga), kohtuda kolleegidega ning osaleda koolitusel. Ajakirjanduses kajastamine näitab, et alushariduse inimesed on arenev, tegutsev ja enesetäiendamisest huvituv seltskond.
Jah, traditsioon jätkub ja 10. konverents on ajalooteemaline nagu oli esimenegi, sest täitub 35 aastat lasteaiaõpetajate koolitamisest Rakveres.

Diana Kuntor
Lasteaed „Triin” juhataja ja kahe viimase konverentsi eestvedaja

Leave a Comment

2 + 11 =
Please leave these two fields as-is: