Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Alushariduse Juhtide Ühenduse suvepäevad Jõulumäel

Alushariduse Juhtide Ühenduse suvepäead Jõulumäel. Suurendamiseks kliki peale7-8 juunil 2006 toimusid Jõulumäel Alushariduse Juhtide Ühenduse suvepevad.
Ettekande “Juhi vastutus ja koostöö” tegi Haridus-ja Teadusministeeriumi alushariduse peaekspert Heda Kala, kes andis teada, et järjest enam mõeldakse lasteaias tervisliku kasvukeskonna kujundamisele.

Väga oluline on lastevanemate ja lasteaia personali koostöö ja kohaliku omavalitsuse toetus kõigis ettevõtmistes. Paljud lasteaiad on liitunud tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga, et laps juba koolieelses eas mõistaks kui tähtis on olla terve. Heda Kala rääkis ka ootustest koolieelsele lasteasutusele. Luubi all on lapse individuaalse arengu toetamine, erivajaduste märkamine, lapse sotsiaalsete oskuste kujunemise toetamine, lapse arengumapi koostamine, arenguvestlus, lapse sotsiaalse käitumise analüüs ja selle hindamine. Väga oluline on sujuva ülemineku toetamine lasteaiast kooli, koolivalmiduse analüüs.

Millised on ootused õpetajale? Õpetaja on see, kes suudab juhendada mängulist õppimist, kujundada lapsest lähtuva kasvukeskkonna, märgata varakult erivajadusi ja vanemaid selle juures nõustada, soovitab pöörduda spetsialisti poole. Õpetaja suudab kujundada esmaseid suhtlemis-õpi-ja koostööoskusi ning nõustada vanemaid, kui on raskusi arengu-ja kasvatusalastes küsimustes.

Ka sellele on mõeldud, mida vajab õpetaja-rohkem mängu-ja õppevahendeid, et kõike ise valmistama ei peaks. Õpetaja vajab soodustusi ja abi puhkereisideks, mida võiks toetada kohalik omavalitsus. Samuti vajab õpetaja materiaalset kindlustatust, et igapäevaelus toime tulla, et olla terve ja rõõmus õpetaja lapse jaoks.

Lasteaia juhataja rollist rääkis Pärnu Männipargi Lasteaia juhataja Virve Lepa.
Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse esinaine Marga Napp rääkis sellest, miks on vaja juhtide ühendust. Alushariduse Juhtide Ühendus korraldab vabariigi alushariduse juhtide ühistegevust, korraldab koolitusi, konverentse, seminare ja tegeleb koolieelsete lasteasutuste õppe-ja kasvatustöö põhiküsimuste lahendamisega. Tehtud on palju: korraldatud alushariduse juhtide infopäevi, abistatud alushariduse konverentside korraldamisel, on osaletud projektis” 21 sajandi haridus”, paremaid kogemusi vahetatud mitmete lasteaedade juhtidega, on tehtud alushariduse juhtide portaal.

Ettekannete järel tekkis ka mitmeid küsimusi ja ettepanekuid.

Kerkis üles ka küsimus, kui palju peaks olema lapsi rühmas ja kui palju on palju.
Veel tehti ettepanek lasteaiapedagoogide tööstaaþi ennistamisest, mis anti arutamiseks kohalikele omavalitsustele.
Jõulumäel osales külalisena Hardo Aasmäe, kelle ettekande teemaks oli ”Arengud maailmas”. Hardo Aasmäe rääkis demograafiast, meie maa heast asendist, kliimast, mis on soodus ja tervislik ja peaksime olema tänulikud, et saame elada nii heal, ilusal maal.

Jõulumäel viibijate tiheda mõttetöö vahelduseks oli kutsutud esinema ka lasteraamatu “Lõbus pere ütleb tere” autor Eino Muidugi. Raamatu illustratsioonid, kenad lapse joonistused tegi autori tütar. Raamatus oli toredaid luuletusi lasteaiast ning autori ema ja isa kohtumisest.

Esitleti ka poiste tööpinki, kus poisid saaksid juba lasteaias proovida saagimist, viilimist, hööveldamist. See eeldaks ka tööõpetuse õpetaja või mõne tubli isa abi poiste juhendamisel.
Alushariduse juhtide Ühenduse suvepäevadel oli ka mitmeid spordiüritusi: sai võistelda petangis, korvpalli täpsusvisetes, kummirõnga täpsusvisetes jne.

Tutvustati ka uut veebilehte: lasteaiad.haridusportaal.ee
Selles portaalis hakkavad ilmuma hariduselu uudised, saab vahetada haridusalast infot, sealt leiaks andmeid haridusega tegelevate inimeste ja organisatsioonide kohta. Portaalis oleksid ka haridusasutuste andmebaasid, seal oleks võimalus teavitada oma lasteaia ja omavalitsuse tegemistest. Portaali kaudu jõuab info inimesteni ja kasutaja leiab sealt palju kasulikke viiteid ja linke.

Jõulumäel viibijad said peale koosolekuid ja rühmatööd veeta aega kaunis looduses, luua uusi kontakte, suhelda sõpradega ja puhata metsavaikuses. Jõulumäe suvepäevade korraldajaks oli MTÜ Pärnu Koolieelsete Lasteasutuste Juhtide Ühing. Suure töö tegid ära juhatuse esinaine Sirje Kessler (Pärnu Pillerpalli lasteaia juhataja) ja MTÜ Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse juhatuse esinaine Marga Napp. Suvepäevade korraldamiseks taotleti raha Hasartmängumaksu Nõukogult ja tänu nende abile oli oma osalus väike.

Vaatlejana käis kohal: Ülle Tõnumaa

Vaata lasteaednike võitegemise videot (1,2 MB)
Vaata piimamuuseumi pilte

Leave a Comment

4 + 7 =
Please leave these two fields as-is: