Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Mida ootab kool?

Küsisin Koolielu vestlusringi inimestelt, mida õieti kool ootab lasteaiast kooli tulnud lastelt. Sellest on olnud huvitatud lastevanemad ja ka lasteaiaõpetajad. Kord kuuleme, et lasteaiast kooli läinud lapsed on tublid, teinekord jälle, et õpetajad ootavad neilt enamat.

Algklasside õpetaja ütleb, et kool ootab valmidust koostööks, et laps oleks valmis õppima ja huvituks õppetööst. Ootab, et laps suhtuks sallivalt teistesse lastesse. Ootab, et laps tunneks tähti, saaks aru elementaarsetest asjadest. Oluline on püsivus ja tähelepanu, oskus kuulata ja kuulda. Vajalik on ka väljendusoskus, oskus oma mõtteid edasi anda ja teksti mõista.

Kool ootab toetavat kodu. Lapsega ei pea koos istuma ja õppima. Algul ehk peaks mõnda aega pisut kontrollima, hoidma lapse tegemistel silma peal, julgustama ja tunnustama. Hiljem saab laps ise hakkama.

Oodatakse, et vanemad lapselt liiga palju ei nõuaks, kuid oleksid koolielust huvitatud, aitaksid kaasa huvitavate ürituste korraldamisel ja osaleksid üritustel.

Mida ootab lapsevanem?
Lapsevanem ootab, et lapsele antaks jõukohaseid ülesandeid, millega ta ise hakkama saab. Ootab, et matemaatika ja lugemistekstid kohapeal selgeks tehtaks ja koduseid ülesandeid oleks vähe. Et laps käiks koolis rõõmuga ja õpihuvi säiliks. Et lapsele jääks rohkem aega mängu jaoks, kuna mäng arendab lapse loovust. Loovus on aga vajalik selleks, et hiljem eluga toime tulla.

Leave a Comment

12 + 8 =
Please leave these two fields as-is: