Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Appi tuleb Veebivend!

Veebivend Microsoft Eesti, Tallinna Perekeskus, Lastekaitse Liit ja lasteveeb Lastekas.ee
on käivitanud 6-10 a. lastele ja ka nende vanematele mõeldud internetiteadlikkuse kampaania “Veebivend”. Projekti aitab läbi viia ka Põhja Politseiprefektuuri Lastekaitsetalitus.

Veebivenna eesmärk on selgitada lastele ja vanematele ohtusid, mis kaasnevad jututubade külastamisega, samuti otsesuhtluskanalite ja teiste suhtluskeskkondadega.

Uuringutest selgub, et lapsed käivad iga päev internetis selleks, et teiste omaealistega suhelda, leida uusi tuttavaid. Microsofti Eesti esinduse juht Rain Laane arvab, et lapsed ei oska adekvaatselt riske hinnata. Lapsevanemal ei tarvitse lapse privaatsust piirata, kuid nad võiksid olla huvitatud, kellega laps internetis suhtleb ja kas ta ka häid sõpru leiab.
Põhja Politseiprefektuuri Lastekaitsetalituse politseijuhtivinspektor Pille Alaver hoiatab ohtude eest kohtumisel uute netituttavatega, kes võivad lapse teadmatust kuritegelikult ära kasutada. Samuti tuleb selgitada juhuslikke failide avamisega seotud ohtusid.
Pere-ja noortekeskustes, nõustamiskabinettides ja koolides üle Eesti jagatakse 6-10 a.
Lastele ja nende vanematele soovitusi, kuidas internetis ohutult suhelda. Lasteveebis lastekas.ee saab vaadata Veebivenna multifilmi, osaleda temaatilisel jutuvõistlustel.
Kampaaia korraldajad tahavad juhtida probleemile avalikkuse tähelepanu meedia vahendusel.

Turu-uuringute AS viis oktoobrikuus 6-14.a. laste hulgas läbi Omnibuss-uuringu, et selgitada välja laste interneti kasutamise harjumusi ja teavitada ohtudest. Uuringus osales 145 last (122 perest) üle Eesti.
Uuringutest tuleb välja, et peaaegu iga päev kasutab 6-8.a. lastest internetti 47% ja
9-10 a. Lastest ligi 71%. Jututubade ja suhtlusprogrammide kasutamise põhjuseks toodi välja vaba aja veetmise ja niisama lobisemise, olulise põhjusena aga sotsiaalse kuuluvuse tunnet. 62% lastest(9-10 a. poisid) arvasid, et interneti kaudu on hea sõpru leida, kellega hiljem ka kohtuda võiks. 47% lastest tunnistas, et neil on sõpru, kes on käinud täiskasvanutele mõeldud lehekülgedel. 16 % lastest arvas, et internetis on teiste laste norimine ja kiusamine lubatud. Võõraste täiskasvanutega on internetis suhelnud 5% 6-14a. lastest.

Uuringust selgus ka, et üldjuhul vanemad huvituvad sellest, mida nende lapsed internetis teevad, eriti 6-10a. laste vanemad.

Ülle Tõnumaa

Leave a Comment

13 + 3 =
Please leave these two fields as-is: