Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Ideid häälikuliikide kinnistamiseks ja tähtede õppimiseks

Mängud, mis allpool kirjas, on tekkinud vajadusest integreerida lugema ja kirjutama õpetamine nädala teemaga. Neid mõtteid võib kasutada, kui hääliku ja tähe mõiste on kinnistunud ja lapsed oskavad tähtedes näha häälikuid tähistavaid märke.

Häälikud puu otsas

Vahendid: kartongist punane, roheline ja sinine puu, kuhu on lõigatud augud (täpselt nii palju, kui palju “kasvab” selle puu küljes häälikuid), paelad, augustatud tähelipikud

Mängu käik:

Tähelipikud on ümberpööratult laual. Laps võtab lipiku, ütleb valjusti hääliku, mida see täht märgib. Siis seob ühe paelaotsa tähelipiku külge ja teise otsa kinnitab selle puu külge, mille värv vastab hääliku liigile. Päris alguses võib kokku leppida teksti, mis seda tegevust sooritades öelda. Näiteks: “Minu lipikul on “A” täht, “A” on hääliku “A” märk. “A” on täishäälik ja kasvab punase puu otsas.” Esialgu võivad tähed lipikutel olla hääliku liiki tähistavat värvi, hiljem võib need kirjutada neutraalse värviga. Kõik selle mängu vahendid valmistasin koos lastega. Peale mängu lõppu kinnitasime häälikuid täis puud rühma seinale, kuni järgmise mängukorrani.

Tähemets

Rühmast on saanud äkki tähemets, igal pool kasvavad puud, mille otsa on seotud tähed. Ühe puu otsas kasvavad “E” –d, teise otsas “L” –d jne. Esindatud on terve tähestik. Õpetaja on tähemetsa perenaine ja jagab ülesandeid. Iga laps saab tema käest puu, mille keskel on pilt ja puus nii mitu auku, kui pildil olevas sõnas. Lapsed peavad need tähed metsas kasvavatelt puudelt üles otsima ja õiges järjekorras vasakult paremale oma puu külge siduma. Sõnadega puid jagades tuleb arvestada laste erineva tasemega, kuna mäng peaks eelkõige lusti ja eduelamust pakkuma. Ülesande täitnud laps läheb tähemetsa perenaise juurde, kes puu üle vaatab ja sõnade metsa kasvama paneb. Pildid võiksid kujutada ka tegevusi või omadusi, siis saab kasvama pandud sõnapuudest omakorda lauseid koostada.

Häälega kirjutusmasin

Väga lihtne vahend kolme- ja nelja – aastastega tähtede õppimiseks. Ühtlasi teed seda mängu mängides eeltööd hääliku ja tähe mõisteni jõudmiseks. Kirjuta suurele paberile või kartongile neutraalse värviga tähestik. Tõmba tähtedele häälikuliiki tähistava värviga ring ümber, nii tekib klahvistik. Alguses vajuta ise klahvidele ja ütle häälik, mida see täht märgib, hiljem teevad seda juba lapsed. Trükkida võiks alguses laste, nende ema ja isa nimesid. Kolmesed teavad ju päris kindlalt, millised on “minu tähed”, millised “issi ja emme omad”.

Lastest kirjutusmasin

Ka lapsed ise saavad olla kirjutusmasina klahvid. Õpetaja saab alles siis teada, kui nad vajutades häält teevad , millise tähe saab klahviga “Anna” või “Mart” kirjutada. Hiljem näitab laps õpetajale, kus asub tema klahv päris “häälega kirjutusmasinal”. Alguses erilisi reegleid tähtede valikul ei kehtestata. Kui põhireeglid omandatud, võib sisse tuua piirangud. Näiteks iga tähe jaoks on ainult üks klahv – kui sõber juba oli “A”, pead sina valima mõne teise tähe, võid olla ainult selline täht, mis on ka sinu nimes, või mõnes ühiselt valitud sõnas jne.

Võimalusi mängude täiendamiseks on lõputult, head nuputamist!

Katrin Kamarik
Tallinna Komeedi Lasteaia õpetaja

Leave a Comment

2 + 7 =
Please leave these two fields as-is: