Esileht | Reklaam | Arhiiv | Kontakt

Lehola Keskkonnahariduskeskus

Lehola Keskkonnahariduskeskuse loomise mõte tekkis Hollandi – Eesti keskkonnaharidusprojekti “Aiatuulik” jooksul. Projekti raames vahetasid Tallinna lasteaedade ja Hollandi koolide õpetajad kolme aasta jooksul omavahel kogemusi.
Keskkonnahariduskeskuse loomise vajalikkust kinnitas ka lasteaedades korraldatud keskkonnaalaste vahendite inventuuri tulemus – oli märgata õppevahendite vähesust. Näiteid edukalt toimivatest keskkonnahariduskeskusest võib leida Hollandist.


Linnavalitsuse istungil 14. septembril 2005 otsustati luua keskkonnahariduskeskus Tallinna Lehola Lasteaia juurde. Ettevalmistus keskuse loomiseks algas septembris, keskus avas uksed jaanuaris 2006. Keskkonnahariduskeskus asub Tallinna Lehola lasteaia ruumides.
Keskuse eesmärgiks on:
• luua uusi looduse- ja keskkonnaalaseid õppematerjale ja – vahendeid
• laenutada õppematerjale kõikidesse Tallinna lasteaedadesse
• nõustada õpetajaid keskkonnaküsimustes
• korraldada keskkonna – ja loodusalaseid õppepäevi õpetajatele

Keskkonnahariduskeskuses tegutseb keskuse nõukogu, mille ülesanneteks on ettepanekute esitamine, keskuse juhataja nõustamine ja keskuse sisulise töö järelevalve. Nõukogusse kuuluvad esindaja Tallinna Haridusametist, HAREDist ja pilootlasteaedade juhid.

Keskuse juures töötab valitud vabatahtlikest lasteaiaõpetajate töögrupp, kes loob uusi õppevahendeid ja täiustab olemasolevaid. Töögrupi kutsub kokku keskuse juhataja. Õpetajad informeerivad keskuse juhatajat töös vajaminevatest vahenditest.

Lehola Keskkonnahariduskeskus teeb koostööd MTÜ Koolitus – ja Nõustamiskeskuse HARED, RMK Sagadi looduskooli, Taaskasutuskeskuse, Tallinna Loomaaia, Eestimaa Looduse Fondi, Keskkonnaministeeriumi, Eesti Loodusmuuseumi, MTÜ Studio Viridise ja teiste asutustega, mis pakuvad lasteaedadele keskkonna- ja loodusalaseid programme. Keskuse üheks ülesandeks on teavitada lasteaedasid hetkel toimuvatest keskkonnaalastest konkurssidest ja nõustada lasteaedu vajadusel projektide taotlemisel.

Mairi Enok
Juhataja
Lehola Keskkonnahariduskeskus
e-mail: khk@khk.tln.edu.ee
tel: 6526566

Leave a Comment

6 + 12 =
Please leave these two fields as-is: